DH-Responi Panggilan Allah

RESPONI PANGGILAN ALLAH

HOP CHURCHDaily HOPe

Hakim-hakim 6:1-40 (Ayat 15) Tetapi jawabnya kepada-Nya: “Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku.”

Continue Reading
DH-Responi Panggilan Allah

RESPONI PANGGILAN ALLAH

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Hakim-Hakim 6:1-40 (Ayat 15) Tetapi jawabnya kepada-Nya: “Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku.”

Continue Reading