DH-Pemulihan Dari Tuhan

PEMULIHAN DARI TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Yesaya 19:1-25 (Ayat 21) Tuhan akan menyatakan diri kepada orang Mesir, dan orang Mesir akan mengenal Tuhan pada waktu itu; mereka akan beribadah dengan korban sembelihan dan korban sajian, dan mereka akan bernazar kepada Tuhan serta membayar nazar itu.

Continue Reading
DH-Pemulihan Dari Tuhan

PEMULIHAN DARI TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Yesaya 19:1-25 (Ayat 21) Tuhan akan menyatakan diri kepada orang Mesir, dan orang Mesir akan mengenal Tuhan pada waktu itu; mereka akan beribadah dengan korban sembelihan dan korban sajian, dan mereka akan bernazar kepada Tuhan serta membayar nazar itu.

Continue Reading