DH-Pemulihan Bukan Penghukuman

PEMULIHAN BUKAN PENGHUKUMAN

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Yesaya 23:1-18 (Ayat 15) Pada waktu itu Tirus akan dilupakan tujuh puluh tahun lamanya, sama dengan umur seorang raja. Sesudah lewat tujuh puluh tahun, akan terjadi kepada Tirus seperti terjadi kepada perempuan sundal dalam nyanyian ini.

Continue Reading
DH-Pemulihan Bukan Penghukuman

PEMULIHAN BUKAN PENGHUKUMAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Yesaya 23:1-18 (Ayat 15) Pada waktu itu Tirus akan dilupakan tujuh puluh tahun lamanya, sama dengan umur seorang raja. Sesudah lewat tujuh puluh tahun, akan terjadi kepada Tirus seperti terjadi kepada perempuan sundal dalam nyanyian ini.

Continue Reading
DH-Kejarlah Jempol Dari Tuhan

KEJARLAH JEMPOL DARI TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Hakim-hakim 1:1-36 (Ayat 7) Kata Adoni-Bezek: “Ada tujuh puluh raja dengan terpotong ibu jari tangan dan kakinya memungut sisa-sisa makanan di bawah mejaku; sesuai dengan yang kulakukan itu, demikianlah dibalaskan Allah kepadaku.” Kemudian ia dibawa ke Yerusalem dan mati di sana.

Continue Reading