DH-Rahasia Menjaga Kekuatan

RAHASIA MENJAGA KEKUATAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Yosua 14:1-15 (Ayat 11) Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa; seperti kekuatanku pada waktu itu demikianlah kekuataanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk.

Continue Reading
DH-Percaya Sepenuhnya

PERCAYA SEPENUHNYA

HOP CHURCHDaily HOPe

Bilangan 17:1-13 (Ayat 5) Dan orang yang Kupilih, tongkat orang itulah akan bertunas; demikianlah Aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah Kudengar lagi.

Continue Reading
DH-Lepas Dari Dakwaan Iblis

LEPAS DARI DAKWAAN IBLIS

HOP CHURCHDaily HOPe

Wahyu 12:1-17 (Ayat 11) Dan mereka mengalahkan dia oleh darah Anak Domba, dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut.

Continue Reading
DH-Tetap Tegak Menghadapi Ujian

TETAP TEGAK MENGHADAPI UJIAN

HOP CHURCHDaily HOPe

2 Korintus 13:1-14 (Ayat 5) Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu! Apakah kamu tidak yakin akan dirimu, bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji.

Continue Reading
DH-Ada Kuasa Dalam Nama-Nya

ADA KUASA DALAM NAMA-NYA

HOP CHURCHDaily HOPe

Kisah Para Rasul 3:1-26 (Ayat 16) Dan karena kepercayaan dalam Nama Yesus, maka Nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini; dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua.

Continue Reading
DH-Datang Kepada Tuhan

DATANG KEPADA TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Matius 8:1-34 (Ayat 2) Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepada-Nya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata: “Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku.”

Continue Reading