DH-Rencana Tuhan Yang Terbaik

ALLAH TIDAK PERNAH MENINGGALKAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Ezra 9:1-15 (Ayat 9) Karena sungguhpun kami menjadi budak, tetapi di dalam perbudakan itu kami tidak ditinggalkan Allah kami. Ia membuat kami disayangi oleh raja-raja negeri Persia, sehingga kami mendapat kelegaan untuk membangun rumah Allah kami dan menegakkan kembali reruntuhannya, dan diberi tembok pelindung di Yehuda dan di Yerusalem.

Continue Reading
DH-Rencana Tuhan Yang Terbaik

ALLAH TIDAK PERNAH MENINGGALKAN

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Ezra 9:1-15 (Ayat 9) Karena sungguhpun kami menjadi budak, tetapi di dalam perbudakan itu kami tidak ditinggalkan Allah kami. Ia membuat kami disayangi oleh raja-raja negeri Persia, sehingga kami mendapat kelegaan untuk membangun rumah Allah kami dan menegakkan kembali reruntuhannya, dan diberi tembok pelindung di Yehuda dan di Yerusalem.

Continue Reading
DH-Percaya Rencana Tuhan

SEMUA RENCANA TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe

2 Tawarikh 11:1-23 (Ayat 4) “Beginilah firman Tuhan: Janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang melawan saudara-saudaramu. Pulanglah masing-masing ke rumahnya, sebab Akulah yang menyebabkan hal ini terjadi.” Maka mereka mendengarkan firman Tuhan dan pulang dengan tidak pergi menyerang Yerobeam.

Continue Reading
DH-Percaya Rencana Tuhan

SEMUA RENCANA TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

2 Tawarikh 11:1-23 (Ayat 4) “Beginilah firman Tuhan: Janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang melawan saudara-saudaramu. Pulanglah masing-masing ke rumahnya, sebab Akulah yang menyebabkan hal ini terjadi.” Maka mereka mendengarkan firman Tuhan dan pulang dengan tidak pergi menyerang Yerobeam.

Continue Reading
DH-Jangan Ingat Masa Lalu

JANGAN INGAT MASA LALU

HOP CHURCHDaily HOPe

1 Tawarikh 7:1-40 (Ayat 23) Sesudah itu ia bersetubuh dengan isterinya, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamainya Beria, sebab malapetaka telah menimpa keluarganya.

Continue Reading
DH-Jangan Ingat Masa Lalu

JANGAN INGAT MASA LALU

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

1 Tawarikh 7:1-40 (Ayat 23) Sesudah itu ia bersetubuh dengan isterinya, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamainya Beria, sebab malapetaka telah menimpa keluarganya.

Continue Reading
DH-Rencana Tuhan Tidak Pernah Gagal

RENCANA TUHAN TIDAK PERNAH GAGAL

HOP CHURCHDaily HOPe

2 Raja-raja 11:1-21 (Ayat 2) Tetapi Yoseba, anak perempuan raja Yoram, saudara perempuan Ahazia, mengambil Yoas bin Ahazia, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu, memasukkan dia dengan inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur, dan menyembunyikan dia terhadap Atalya, sehingga dia tidak dibunuh.

Continue Reading