DH-Perlu Terobosan

PERLU TEROBOSAN

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

2 Raja-raja 18:37 (Ayat 6) Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang dari pada mengikuti Dia dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkan-Nya kepada Musa.

Continue Reading
DH-Perlu Terobosan

PERLU TEROBOSAN

HOP CHURCHDaily HOPe

2 Raja-raja 18:37 (Ayat 6) Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang dari pada mengikuti Dia dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkan-Nya kepada Musa.

Continue Reading
DH-Allah Penerobosku

ALLAH PENEROBOSKU

HOP CHURCHDaily HOPe

Mikha 2:1-13 (Ayat 13) Penerobos akan maju di depan mereka; mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka, Tuhan sendiri di kepala barisan mereka!

Continue Reading