DH-Pemerintahan Baru

PEMERINTAHAN BARU

HOP CHURCHDaily HOPe

Daniel 7:1-28 (Ayat 14) Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja, maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah.

Continue Reading

INDAH PADA WAKTUNYA

HOP CHURCHDaily HOPe

Yeremia 50:1-46 (Ayat 19) Tetapi Aku akan mengembalikan Israel ke padang rumputnya, supaya ia makan rumput di atas Karmel dan di Basan, dan menjadi kenyang di atas pegunungan Efraim dan di Gilead.

Continue Reading

INDAH PADA WAKTUNYA

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Yeremia 50:1-46 (Ayat 19) Tetapi Aku akan mengembalikan Israel ke padang rumputnya, supaya ia makan rumput di atas Karmel dan di Basan, dan menjadi kenyang di atas pegunungan Efraim dan di Gilead.

Continue Reading
DH-Lebih Baik Ke Rumah Duka

LEBIH BAIK KE RUMAH DUKA

HOP CHURCHDaily HOPe

Pengkhotbah 7:1-29 (Ayat 2) Pergi ke rumah duka lebih baik dari pada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia; hendaknya orang yang hidup memperhatikannya.

Continue Reading
DH-Ancaman

ANCAMAN

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Mazmur 59:1-18 (Ayat 1) Untuk pemimpin biduan. Menurut lagu: Jangan memusnahkan. Miktam dari Daud, ketika Saul menyuruh orang mengawasi rumahnya untuk membunuh dia.

Continue Reading
DH-Ancaman

ANCAMAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Mazmur 59:1-18 (Ayat 1) Untuk pemimpin biduan. Menurut lagu: Jangan memusnahkan. Miktam dari Daud, ketika Saul menyuruh orang mengawasi rumahnya untuk membunuh dia.

Continue Reading