DHK-Jangan Mengingini Barang Orang Lain

JANGAN MENGINGINI BARANG ORANG LAIN

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Hakim-hakim 12:1-15
(Ayat 1) Dikerahkanlah orang Efraim, lalu mereka bergerak ke Zafon. Dan mereka berkata kepada Yefta: “Mengapa engkau bergerak untuk memerangi bani Amon dengan tidak memanggil kami untuk maju bersama-sama dengan engkau? Sebab itu kami akan membakar rumahmu bersama-sama kamu!”

Shalom adik-adik,

Adik-adik pernah tidak ketika melihat barang teman dan adik-adik mau barang tersebut?
Kakak percaya pasti adik-adik pernah mengalaminya, kakak juga pernah adik-adik. Itu hal yang wajar karena adik-adik dan kakak masih hidup di dalam tubuh yang masih dikuasai kedagingan. Tetapi ingat adik-adik jangan dikuasai sama kedagingan ya!

Kalau adik-adik hanya sekadar mau barang milik teman, tidak apa-apa. Yang tidak baik dan tidak boleh adik-adik lakukan yaitu kalau adik-adik mengambilnya dengan diam-diam, itu namanya mencuri. Atau adik-adik mengambilnya dengan paksaan atau memaksa atau mengancam: “awas ya, kalau tidak dikasi, saya pukul” atau cara-cara lain yang tidak baik, itu namanya adik-adik merampok.

Cara-cara yang tidak baik, yang kakak sampaikan di atas, ternyata dilakukan oleh suku Efraim. Mereka mau mengambil barang-barang milik suku Gilead. Mereka mau membakar rumah-rumah suku Gilead kalau tidak dikasi. Jahat sekali ya adik-adik. Adik-adik jangan lakukan ya!


KALAU ADIK-ADIK BAIK DAN BENAR, SETIA DAN TAAT MELAKUKAN PERINTAH TUHAN, TUHAN YESUS PASTI AKAN BUKA JALAN DAN MEMBERIKAN BARANG YANG ADIK-ADIK MAU


Kalau adik-adik mau barang seperti punya teman adik-adik, adik-adik bisa memintanya dengan baik-baik. Kalau tidak dikasi jangan marah. Adik-adik berdoa kepada Tuhan Yesus, Dia Bapa yang baik. Kalau adik-adik baik dan benar, setia dan taat melakukan perintah Tuhan juga dengan orang tua atau siapapun juga, kakak percaya Tuhan Yesus pasti akan buka jalan dan memberikan kepada adik-adik barang yang adik-adik mau.

TUHAN YESUS PASTI AKAN MEMBERKATI SETIAP USAHA YANG ADIK-ADIK LAKUKAN. Motivasi adik-adik yang benar disertai tindakan yang benar akan menghasilkan penyertaan dan berkat dari Allah.

Tuhan memberkati.

YUK LAKUKAN!
Adik-adik berusaha ya untuk mendapatkan barang yang adik-adik mau dengan cara yang baik dan benar seperti yang Tuhan Yesus ajarkan dan terus berdoa.

DOA :
Ampuni saya Tuhan Yesus kalau kadang-kadang suka mengingini milik orang lain dan dengan paksa mengambilnya. Saya bertobat Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin.