DH-Kuat Dan Teguhkan Hati

KUAT DAN TEGUHKAN HATI

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Ester 3:1-15
(Ayat 5) Ketika Haman melihat, bahwa Mordekhai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman.

Shalom adik-adik,

Mordekhai salah seorang pegawai istana keturunan Yahudi tidak mau berlutut dan sujud kepada Haman. Dalam aturan bangsa Yahudi, di mana Allah sendiri yang memberi perintah. Mereka hanya boleh berlutut dan sujud kepada Allah bukan kepada manusia.

Sekalipun mendapat ancaman dan bertentangan dengan peraturan yang ada, Mordekhai tetap taat dan patuh kepada hukum yang telah ditetapkan Allah kepada bangsanya. Mordekhai hanya mau menyembah Allahnya. Akibat perbuatannya, Haman marah dan hatinya panas. Haman kemudian berniat hendak membunuh Mordekhai dan memusnahkan seluruh bangsa Yahudi.

Apa yang dilakukan dan dialami Mordekhai untuk taat kepada Allah, pasti sering juga adik-adik alami sebagai orang percaya atau anak-anak Allah. Perintah Allah sering kali bertentangan dengan hukum yang ada di dunia. Adik-adik sering dicemooh bahkan dikucilkan.


KUATKAN DAN TEGUHKAN HATI ADIK-ADIK UNTUK TETAP MELAKUKAN PERINTAH ALLAH


Kuatkan dan teguhkan hati adik-adik untuk tetap melakukan perintah Allah. Pada saat adik-adik taat kepada Allah, dunia memusuhi adik-adik tetapi Allah disenangkan dan bersama dengan kita. Bersama Allah kita kuat menanggung segala perkara dan kita lebih dari pemenang.

Tuhan memberkati.

DOA :
Terima kasih Tuhan Yesus, saya hanya mau tunduk dan taat kepada Tuhan Yesus, sekalipun dicemooh dan dikucilkan. Saya percaya kekuatan Tuhan akan memampukan saya dan saya keluar sebagai pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin.