MAMA YANG CAKAP

DH-Istri Yang Cakap

Amsal 31:1-31

(Ayat 10) Isteri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga dari pada permata.

Shalom adik-adik,
Kata "cakap" bukan berbicara tentang paras atau kecantikan tetapi tentang peranan dan fungsinya istri atau mama yang berhasil. Mama yang cakap adalah yang hidup takut akan Tuhan Yesus.

Adik-adik, mama yang tahu panggilan Tuhan dalam hidupnya yaitu menjadi penolong bagi keluarga. Menolong seluruh anggota keluarga menjalani kehidupan yang baik.

Mama yang cakap berarti juga mengasihi seluruh anggota apa adanya. Menerima kelebihan dan kekurangannya. Juga Tunduk dan menghargai papa sebagai kepala rumah tangga.

Adik-adik, peranan mama salah satunya membantu papa bukan mengkritik dan menjatuhkan. Kesuksesan papa dalam menjalankan fungsi dan peranannya sangat dipengaruhi peranan mama. Mama juga mampu memperhatikan kebutuhan keluarganya.

Mama yang cakap adalah mahkota bagi keluarganya. Mahkota dipakai di atas kepala dan melambangkan kehormatan. Jadi mama yang cakap adalah kebanggaan dan kehormatan bagi keluarganya.

MAMA YANG CAKAP TAHU FUNGSI DAN PERANANNYA DI DALAM KELUARGA SEBAGAI PENOLONG BAGI SELURUH ANGGOTA KELUARGA.

RENUNGKAN:

  • Apa yang dimaksud mama yang cakap?
  • Apa fungsi dan peranan mama?

DOA:
(Apa yang Tuhan Yesus sampaikan melalui pembacaan Firman Tuhan hari ini?)