DHK-Roh Allah Memberi Kuasa

ROH ALLAH MEMBERI KUASA

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Hakim-hakim 3:1-31 (Ayat 10) Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kusyan-Risyataim, raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kusyan-Risyataim.

Continue Reading
DHK-Allah Senantiasa Menyertai Umat-Nya

ALLAH SENANTIASA MENYERTAI UMAT-NYA

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Hakim-hakim 2:1-23 (Ayat 1) Lalu Malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokhim dan berfirman: “Telah Kutuntun kamu keluar dari Mesir dan Kubawa ke negeri yang Kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu, dan Aku telah berfirman: Aku tidak akan membatalkan perjanjian-Ku dengan kamu untuk selama-lamanya.”

Continue Reading
DHK-Kejarlah Jempol (Pujian) Dari Tuhan

KEJARLAH JEMPOL (PUJIAN) DARI TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Hakim-hakim 1:1-36 (Ayat 7) Kata Adoni-Bezek: “Ada tujuh puluh raja dengan terpotong ibu jari tangan dan kakinya memungut sisa-sisa makanan di bawah mejaku; sesuai dengan yang kulakukan itu, demikianlah dibalaskan Allah kepadaku.” Kemudian ia dibawa ke Yerusalem dan mati di sana.

Continue Reading