PERKENANAN TUHAN

DH-Mengerang Kepada Tuhan
1 Tawarikh 12:1-40
(Ayat 22) Dari hari ke hari orang datang kepada Daud untuk membantu dia sehingga mereka menjadi tentara yang besar, seperti bala tentara Allah.

Shalom adik-adik,

Tidak mudah untuk menjadi orang yang disukai oleh banyak orang. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Pada umumnya orang disukai bila mendatangkan keuntungan bagi dirinya.

Tetapi adik-adik tidak demikian dengan Daud, setelah raja Saul mati. Orang dari suku-suku Israel berdatangan kepada Daud dan bergabung menjadi tentaranya. Jumlah tentara Daud menjadi sangat besar. Mereka dengan sukarela bergabung dengan Daud.

Daud disukai oleh banyak orang di bangsanya bukan karena Daud pandai atau hebat. Semua karena perkenanan Tuhan. Allah berkenan kepada Daud dan Allah yang membuat Daud disukai (ayat 18). Dan mereka akhirnya mengangkat Daud menjadi raja atas seluruh Israel.

Adik-adik tidak bisa memaksa atau membuat orang menyukai adik-adik. Adik-adik juga tidak bisa membuat senang semua orang. Tetapi kunci untuk adik-adik disukai orang sehingga orang membantu, memberkati dan hubungan adik-adik menjadi baik dengan sesama hanya melalui perkenanan Tuhan.

Bila adik-adik ingin disukai oleh orang terlebih dahulu adik-adik harus disukai Tuhan Yesus. Ketika disukai Tuhan Yesus maka perkenanan Tuhan Yesus turun atas adik-adik. Perkenan Tuhan Yesus akan membuat orang menyukai adik-adik. Adik-adik tidak bisa menyenangkan semua orang tetapi adik-adik bisa menyenangkan Tuhan Yesus.

KEJAR PERKENANAN TUHAN YESUS MAKA ADIK-ADIK AKAN DISUKAI SESAMA

Tuhan memberkati.

RENUNGKAN :

  1. Bagaimana supaya disukai sesama?
  2. Apa dampak perkenanan Tuhan Yesus?
DOA :
( Apa yang Tuhan Yesus sampaikan melalui pembacaan Firman Tuhan hari ini? )