DH-Tidak Mendengar Dan Tidak Melihat

TIDAK MENDENGAR DAN TIDAK MELIHAT

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Yehezkiel 12:1-28
(Ayat 2) Hai anak manusia, engkau tinggal di tengah-tengah kaum pemberontak, yang mempunyai mata untuk melihat, tetapi tidak melihat dan mempunyai telinga untuk mendengar, tetapi tidak mendengar, sebab mereka adalah kaum pemberontak.

Shalom adik-adik,

Adik-adik pemberontak adalah seseorang yang tidak mau taat kepada pemimpin yang telah ditetapkan, sikap dan perbuatannya berlawanan dengan pemimpin yang telah diputuskan. Tetapi Allah menyampaikan kepada Yehezkiel bahwa pemberontak adalah orang yang punya mata tetapi tidak melihat dan orang yang punya telinga tetapi tidak mendengar.

Melihat dan mendengar bukan secara harfiah atau dalam pengertian yang sesungguhnya. Mereka bukan tuli dan buta secara jasmani. Tidak melihat dan mendengar yang Tuhan sampaikan adalah ketidaktaatan dan ketidaksetiaan mereka dalam melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan.

Adik-adik, mereka melihat patung atau benda lainnya adalah benda-benda mati tetapi mereka menyembah benda-benda tersebut. Mereka juga mendengar suara atau perkataan Tuhan tetapi mereka tidak melakukannya. Inilah ciri-ciri pemberontak, yang intinya adalah ketidaksetiaan dan ketidaktaatan kepada Allah. Mereka tidak mau mendengar dan melakukan kehendak Tuhan.

Kalau adik-adik tidak mau melihat Kebenaran atau Firman Tuhan dan juga tidak mau mendengar perkataan Tuhan, maka adik-adik adalah seorang pemberontak. Adik-adik memberontak terhadap Allah. Dan pemberontak adalah seteru Allah.


PADA SAAT ADIK-ADIK HIDUP TAAT DAN MELAKUKAN KEBENARAN TUHAN, MAKA HIDUP ADIK-ADIK PASTI DIBERKATI TUHAN


Adik-adik tidak ada pemberontak yang hidupnya diberkati Tuhan. Sebaliknya pada saat adik-adik hidup mau taat dan melakukan kebenaran Tuhan, maka hidup adik-adik pasti diberkati Tuhan.

Tuhan memberkati.

DOA :
Tuhan Yesus… Saya tidak mau menjadi pemberontak. Saya akan lakukan semua perintah Tuhan Yesus dan mendengar suara Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin.