DH-Hukum Tabur Tuai

HUKUM TABUR TUAI

HOP CHURCHDaily HOPe

2 Raja-raja 15:1-38
(Ayat 9) Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan seperti yang telah dilakukan oleh nenek moyangnya. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula.

Kejahatan raja-raja Israel atau Kerajaan Utara terhadap Allah semakin besar. Mereka melakukan yang jahat di mata Allah. Semua dosa mereka lakukan dan membuat orang Israel berdosa.

Mereka melakukan pemerasan, membunuh, mempersembahkan anak dalam api, korupsi dan lain-lainnya. Semuanya jahat di mata Allah. Hal itu menyebabkan terjadi kemerosotan rohani secara total dan menyeluruh di Israel.

Semua yang dilakukan oleh raja-raja Israel menjadi peringatan bagi kita sebagai umat Tuhan bahkan anak Tuhan. Hukum tabur tuai berlaku di dalam Kerajaan Allah. Mereka menabur yang jahat di mata Tuhan dan akhirnya mereka menuai yang buruk.

Hukum tabur tuai berlaku di dalam dunia ini. Menabur kebaikan akan menuai kebaikan. Menabur kejahatan akan menuai kejahatan atau sesuatu yang buruk. Kita harus berhati-hati dalam berpikir, merencanakan, berkata-kata dan bertindak. Semua yang kita lakukan akan dituai.

HUKUM TABUR TUAI BERLAKU DALAM KEHIDUPAN, LAKUKANLAH SEMUA YANG BAIK DAN BENAR MAKA KITA AKAN MENUAI YANG BAIK DAN BENAR. (Hos. 8:7).

Tuhan memberkati.

RENUNGKAN :

  1. Mengapa saya harus menabur yang baik?
  2. Apa yang sudah saya tabur?
DOA :
( Apa yang Tuhan Yesus sampaikan melalui pembacaan Firman Tuhan hari ini? )