JANGAN KEMBALI KEPADA KEHIDUPAN LAMA

DH-Jangan Kembali Kepada Kehidupan Lama
2 Petrus 2:1-22
(Ayat 20) Sebab jika mereka, oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juruselamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk dari pada yang semula.

Pengenalan akan Tuhan Yesus, memiliki pengertian menjadikan-Nya sebagai Tuhan dan Juruselamat. Pada saat kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat maka hidup kita menjadi milik-Nya. Tuhan Yesus yang adalah kebenaran sejati akan membersihkan hidup kita dari segala kecemaran-kecemaran dunia.

Kecemaran-kecemaran dunia berbicara tentang segala hal yang tidak kudus atau dosa. Semuanya tidak berkenan dengan Tuhan. Akibat dosa yang dilakukan manusia pertama yaitu Adam, maka kehidupan manusia menjadi tercemar. Dampak dari dosa membuat manusia menjadi tidak kudus dan dari dalam hati manusia timbul keinginan-keinginan daging yang bertentangan dengan Allah (Mar. 7:21-23).

Segala kecemaran-kecemaran dunia atau dosa, semuanya dihapuskan oleh Tuhan Yesus. Melalui karya-Nya di kayu salib hubungan kita dengan Allah dipulihkan, hidup kita disucikan dan dikuduskan melalui Firman Tuhan yang adalah kebenaran sejati.


KITA HARUS MENJAGA KEHIDUPAN KITA UNTUK TETAP KUDUS SUPAYA DOSA ATAU KECEMARAN DUNIA TIDAK KEMBALI DALAM KEHIDUPAN KITA


Setelah kita mengalami pemulihan dari Tuhan, kita harus menjaga kehidupan kita untuk tetap kudus supaya dosa atau kecemaran dunia tidak kembali dalam kehidupan kita. Ketika dosa kembali masuk ke dalam kehidupan kita maka keadaan kita akan menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Iblis akan kembali masuk dengan membawa 7 roh lain yang lebih jahat (Mat. 12:45).

Jangan lengah si iblis berjalan di sekeliling kita seperti singa yang mengaum-ngaum siap menelan kita (1 Pet. 5:8). KITA HARUS MENJAGA HIDUP KITA UNTUK SENANTIASA KUDUS DENGAN MEMBANGUN HUBUNGAN YANG INTIM DENGAN TUHAN melalui doa, membaca Firman Tuhan, beribadah atau bersekutu dengan teman-teman seiman agar ada pagar perlindungan Tuhan di sekeliling kita.

Tuhan memberkati.

DOA :
Terima kasih Tuhan oleh karena kasih karunia saya diselamatkan. Saya akan pertahankan terus iman kepada Tuhan Yesus. Tidak ada kata balik kembali ke dalam kehidupan lama. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin.