DH-Bermegah Karena Tuhan

BERMEGAH KARENA TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Yeremia 9:1-26 (Ayat 24) Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut: bahwa ia memahami dan mengenal Aku, bahwa Akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi; sungguh, semuanya itu Kusukai, demikianlah firman Tuhan.

Continue Reading
DH-Bertobat Dan Minta Ampun

BERTOBAT DAN MINTA AMPUN

HOP CHURCHDaily HOPe

Yeremia 8:1-22 (Ayat 14) Mengapakah kita duduk-duduk saja? Berkumpullah dan marilah kita pergi ke kota-kota yang berkubu dan binasa di sana! Sebab Tuhan, Allah kita, membinasakan kita, memberi kita minum racun, sebab kita telah berdosa kepada Tuhan.

Continue Reading
DH-Sampaikan Terus Pesan Tuhan

SAMPAIKAN TERUS PESAN TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Yeremia 7:1-34 (Ayat 27) Sekalipun engkau mengatakan kepada mereka segala perkara ini, mereka tidak akan mendengarkan perkataanmu, dan sekalipun engkau berseru kepada mereka, mereka tidak akan menjawab engkau.

Continue Reading
DH-Lakukan Perintah Tuhan

LAKUKAN PERINTAH TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Yeremia 6:1-30 (Ayat 19) Dengarlah, hai bumi! Sungguh, ke atas bangsa ini Aku akan mendatangkan malapetaka, akibat dari rancangan-rancangan mereka, sebab mereka tidak memperhatikan perkataan-perkataan-Ku dan menolak pengajaran-Ku.

Continue Reading
DH-Tuhan Menjamin Hidup Kita

TUHAN MENJAMIN HIDUP KITA

HOP CHURCHDaily HOPe

Yeremia 5:1-31 (Ayat 24) Mereka tidak berkata dalam hatinya: Baiklah kita takut akan Tuhan, Allah kita, yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim, dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen.

Continue Reading
DH-Jangan Bodoh

JANGAN BODOH

HOP CHURCHDaily HOPe

Yeremia 4:1-31 (Ayat 22) “Sungguh, bodohlah umat-Ku itu, mereka tidak mengenal Aku! Mereka adalah anak-anak tolol, dan tidak mempunyai pengertian! Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu.”

Continue Reading
DH-Sumber Pertolongan

SUMBER PERTOLONGAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Yeremia 3:1-25 (Ayat 23) Sesungguhnya, bukit-bukit pengorbanan adalah tipu daya, yakni keramaian di atas bukit-bukit itu! Sesungguhnya, hanya pada Tuhan, Allah kita, ada keselamatan Israel!

Continue Reading
DH-Hamba Yang Baik

HAMBA YANG BAIK

HOP CHURCHDaily HOPe

Yeremia 2:1-37 (Ayat 11) Pernahkah suatu bangsa menukarkan allahnya meskipun itu sebenarnya bukan allah? Tetapi umat-Ku menukarkan Kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna.

Continue Reading
DH-Panggilan Tuhan

PANGGILAN TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Yeremia 1:1-19 (Ayat 7) Tetapi Tuhan berfirman kepadaku: “Janganlah katakan: Aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau Kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang Kuperintahkan kepadamu, haruslah kausampaikan.”

Continue Reading