DH-Izinkan Roh Allah Berkarya

IZINKAN ROH ALLAH BERKARYA

HOP CHURCHDaily HOPe

Kejadian 41:1-57 (Ayat 39) Kata Firaun kepada Yusuf: “Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau.”[/alert]

Continue Reading
DH-Jangan Berharap Pada Manusia

JANGAN BERHARAP PADA MANUSIA

HOP CHURCHDaily HOPe

Kejadian 40:1-23 (Ayat 14) Tetapi, ingatlah kepadaku, apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini.

Continue Reading
DH-Kunci Disertai Tuhan

KUNCI DISERTAI TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Kejadian 39:1-23 (Ayat 2) Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya; maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu.

Continue Reading
DH-Ambisi Meraih Janji Tuhan

AMBISI MERAIH JANJI TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Kejadian 38:1-30 (Ayat 24) Sesudah kira-kira tiga bulan dikabarkanlah kepada Yehuda: “Tamar, menantumu, bersundal, bahkan telah mengandung dari persundalannya itu.” Lalu kata Yehuda: “Bawalah perempan itu, supaya dibakar.”

Continue Reading
DH-Jangan Lukai Hati Anak

JANGAN LUKAI HATI ANAK

HOP CHURCHDaily HOPe

Kejadian 37:1-36 (Ayat 4) Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya, bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah.

Continue Reading
DH-Jangan Tertipu Berkat

JANGAN TERTIPU BERKAT

HOP CHURCHDaily HOPe

Kejadian 36:1-43 (Ayat 6) Esau membawa isteri-isterinya, anak-anaknya lelaki dan perempuan dan semua orang yang ada di rumahnya, ternaknya, segala hewannya dan segala harta bendanya yang telah diperolehnya di tanah Kanaan, lalu pergilah ia ke negeri lain dan ia meninggalkan Yakub, adiknya itu.

Continue Reading
DH-Pelajaran Dari Betel

PELAJARAN DARI BETEL

HOP CHURCHDaily HOPe

Kejadian 35:1-29 (Ayat 1) Allah berfirman kepada Yakub: “Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ, dan buatlah di situ mezbah bagi Allah, yang telah menampakkan diri kepadamu, ketika engkau lari dari Esau, kakakmu.”

Continue Reading
DH-Jangan Biarkan Dikuasai Kebencian Dan Marah

JANGAN BIARKAN DIKUASAI KEBENCIAN DAN MARAH

HOP CHURCHDaily HOPe

Kejadian 34:1-31 (Ayat 30) Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi: “Kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini, kepada orang Kanaan dan orang Feris, padahal kita ini hanya sedikit jumlahnya; apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul kita kalah, dan kita akan dipunahkan, aku beserta seisi rumahku.”

Continue Reading
DH-Rekonsiliasi

REKONSILIASI

HOP CHURCHDaily HOPe

Kejadian 33:1-20 (Ayat 4) Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka.

Continue Reading