DH-Hubungan Yang Baik

HUBUNGAN YANG BAIK

HOP CHURCHDaily HOPe

Imamat 22:1-33 (Ayat 2) Katakanlah kepada Harun dan anak-anaknya, supaya mereka berlaku hati-hati terhadap persembahan-persembahan kudus yang dikuduskan orang Israel bagi-Ku, agar jangan mereka melanggar kekudusan nama-Ku yang kudus; Akulah Tuhan.

Continue Reading
DH-Imam Harus Kudus

IMAM HARUS KUDUS

HOP CHURCHDaily HOPe

Imamat 21:1-24 (Ayat 23) Hanya janganlah ia datang sampai ke tabir dan janganlah ia datang ke mezbah, karena badannya bercacat, supaya jangan dilanggarnya kekudusan seluruh tempat kudus-Ku, sebab Akulah Tuhan, yang menguduskan mereka.

Continue Reading
DH-Hidup Kudus

HIDUP KUDUS

HOP CHURCHDaily HOPe

Imamat 20:1-27 (Ayat 26) Kuduslah kamu bagi-Ku, sebab Aku ini, Tuhan, kudus dan Aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milik-Ku.

Continue Reading
DH-Kasihilah Sesamamu

KASIHILAH SESAMAMU

HOP CHURCHDaily HOPe

Imamat 19:1-37 (Ayat 13) Janganlah engkau memeras sesamamu manusia dan janganlah engkau merampas; janganlah kautahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya.

Continue Reading
DH-Hargai Pengorbanan Yesus

HARGAI PENGORBANAN YESUS

HOP CHURCHDaily HOPe

Imamat 17:1-16 (Ayat 3-4) Setiap orang dari kaum Israel yang menyembelih lembu atau domba atau kambing di dalam perkemahan atau di luarnya, tetapi tidak membawanya ke pintu Kemah Pertemuan, untuk dipersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan di depan Kemah Suci Tuhan, hal itu harus dihitungkan kepada orang itu sebagai hutang darah, karena ia telah menumpahkan darah, dan orang itu haruslah dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya.

Continue Reading
DH-Azazel Penanggung Dosa

AZAZEL PENANGGUNG DOSA

HOP CHURCHDaily HOPe

Imamat 16:1-34 (Ayat 10) Tetapi kambing jantan yang kena undi bagi Azazel haruslah ditempatkan hidup-hidup di hadapan Tuhan untuk mengadakan pendamaian, lalu dilepaskan bagi Azazel ke padang gurun.

Continue Reading
DH-Kenajisan Pada Umat Tuhan

KENAJISAN PADA UMAT TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Imamat 15:1-33 (Ayat 24) Jikalau seorang laki-laki tidur dengan perempuan itu, dan ia kena cemar kain perempuan itu, maka ia menjadi najis selama tujuh hari, dan setiap tempat tidur yang ditidurinya menjadi najis juga.

Continue Reading