DH-Nasi Sudah Menjadi Bubur

NASI SUDAH MENJADI BUBUR

HOP CHURCHDaily HOPe

Yehezkiel 19:1-14 (Ayat 14) Maka keluarlah api dari cabangnya yang memakan habis ranting dan buahnya, sehinggga tiada lagi padanya cabang yang kuat dan tiada tongkat kerajaan.

Continue Reading
DH-Allah Maha Adil

ALLAH MAHA ADIL

HOP CHURCHDaily HOPe

Yehezkiel 18:1-32 (Ayat 20) Orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya.

Continue Reading
DH-Pemimpin Bertanggung Jawab

PEMIMPIN BERTANGGUNG JAWAB

HOP CHURCHDaily HOPe

Yehezkiel 17:1-24 (Ayat 19) Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan ALLAH: Demi Aku yang hidup, Aku pasti menimpakan atas kepalanya sumpahnya kepada-Ku, yang dipandangnya ringan dan perjanjiannya di hadapan-Ku, yang diingkarinya.

Continue Reading
DH-Pohon Anggur Harus Berbuah

POHON ANGGUR HARUS BERBUAH

HOP CHURCHDaily HOPe

Yehezkiel 15:1-8 (Ayat 6) Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah: Seperti kayu anggur di antara kayu-kayu di hutan, yang Kulemparkan ke dalam api untuk dibakar, begitulah Aku lakukan terhadap penduduk Yerusalem.

Continue Reading
DH-Berhala-Berhala

BERHALA-BERHALA

HOP CHURCHDaily HOPe

Yehezkiel 14:1-23 (Ayat 6) Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Bertobatlah dan berpalinglah dari berhala-berhalamu dan palingkanlah mukamu dari segala perbuatan-perbuatanmu yang keji.

Continue Reading
DH-Perkataan Palsu

PERKATAAN PALSU

HOP CHURCHDaily HOPe

Yehezkiel 13 :1-23 (Ayat 8) Sebab itu, beginilah firman Tuhan ALLah, oleh karena kamu mengatakan kata-kata dusta dan melihat perkara-perkara bohong, maka Aku akan menjadi lawanmu, demikianlah firman Tuhan ALLAH.

Continue Reading
DH-Tidak Mendengar Dan Tidak Melihat

TIDAK MENDENGAR DAN TIDAK MELIHAT

HOP CHURCHDaily HOPe

Yehezkiel 12:1-28 (Ayat 2) Hai anak manusia, engkau tinggal di tengah-tengah kaum pemberontak, yang mempunyai mata untuk melihat, tetapi tidak melihat dan mempunyai telinga untuk mendengar, tetapi tidak mendengar, sebab mereka adalah kaum pemberontak.

Continue Reading
DH-Hati Dan Roh Yang Baru

HATI DAN ROH YANG BARU

HOP CHURCHDaily HOPe

Yehezkiel 11:1-25 (Ayat 19) Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka; juga Aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat.

Continue Reading