DH-Ohola Dan Oholiba

OHOLA DAN OHOLIBA

HOP CHURCHDaily HOPe

Yehezkiel 23:1-49 (Ayat 44) Mereka datang kepadanya seperti orang mendatangi perempuan sundal. Demikianlah mereka datang kepada Ohola dan Oholiba untuk melakukan kemesuman.

Continue Reading
DH-Pedang Pembinasa

PEDANG PEMBINASA

HOP CHURCHDaily HOPe

Yehezkiel 21:1-32 (Ayat 3) Katakanlah kepada tanah Israel: Beginilah firman TUHAN: Lihat, Aku akan menjadi lawanmu dan akan mencabut pedang-Ku dari sarungnya dan melenyapkan dari tengah-tengahmu orang benar dan orang fasik.

Continue Reading
DH-Api Kekudusan

API KEKUDUSAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Yehezkiel 20:1-49 (Ayat 40) Sebab di atas gunung-Ku yang kudus, di atas gunung Israel yang tinggi, demikianlah firman Tuhan Allah, di sana di tanah itu segenap kaum Israel dalam keseluruhannya akan beribadah kepada-Ku. Di sana Aku akan berkenan kepadamu dan di sana Aku akan menuntut dari kamu persembahan-persembahan khususmu dan sajian-sajianmu yang terpilih, segala yang kamu kuduskan.

Continue Reading
DH-Nasi Sudah Menjadi Bubur

NASI SUDAH MENJADI BUBUR

HOP CHURCHDaily HOPe

Yehezkiel 19:1-14 (Ayat 14) Maka keluarlah api dari cabangnya yang memakan habis ranting dan buahnya, sehinggga tiada lagi padanya cabang yang kuat dan tiada tongkat kerajaan.

Continue Reading
DH-Allah Maha Adil

ALLAH MAHA ADIL

HOP CHURCHDaily HOPe

Yehezkiel 18:1-32 (Ayat 20) Orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya.

Continue Reading
DH-Pemimpin Bertanggung Jawab

PEMIMPIN BERTANGGUNG JAWAB

HOP CHURCHDaily HOPe

Yehezkiel 17:1-24 (Ayat 19) Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan ALLAH: Demi Aku yang hidup, Aku pasti menimpakan atas kepalanya sumpahnya kepada-Ku, yang dipandangnya ringan dan perjanjiannya di hadapan-Ku, yang diingkarinya.

Continue Reading
DH-Pohon Anggur Harus Berbuah

POHON ANGGUR HARUS BERBUAH

HOP CHURCHDaily HOPe

Yehezkiel 15:1-8 (Ayat 6) Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah: Seperti kayu anggur di antara kayu-kayu di hutan, yang Kulemparkan ke dalam api untuk dibakar, begitulah Aku lakukan terhadap penduduk Yerusalem.

Continue Reading