DH-Mengendalikan Diri

MENGENDALIKAN DIRI

HOP CHURCHDaily HOPe

Yeremia 13:1-27 (Ayat 13) Maka katakanlah kepada mereka: Beginilah firman Tuhan: Sesungguhnya, seluruh penduduk negeri ini akan Kupenuhi dengan kemabukan: para raja yang duduk di atas takhta Daud, para imam, para nabi dan seluruh penduduk Yerusalem.

Continue Reading
DH-Menjadi Pribadi Yang Kuat

MENJADI PRIBADI YANG KUAT

HOP CHURCHDaily HOPe

Yeremia 12:1-17 (Ayat 5) Jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki, dan engkau telah dilelahkan, bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tenteram, apakah yang akan engkau perbuat di hutan belukar sungai Yordan?

Continue Reading
DH-Pembalasan Milik Tuhan

PEMBALASAN MILIK TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Yeremia 11:1-23 (Ayat 20) Tetapi, Tuhan semesta alam, yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepada-Mulah kuserahkan perkaraku.

Continue Reading
DH-Bermegah Karena Tuhan

BERMEGAH KARENA TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Yeremia 9:1-26 (Ayat 24) Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut: bahwa ia memahami dan mengenal Aku, bahwa Akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi; sungguh, semuanya itu Kusukai, demikianlah firman Tuhan.

Continue Reading
DH-Bertobat Dan Minta Ampun

BERTOBAT DAN MINTA AMPUN

HOP CHURCHDaily HOPe

Yeremia 8:1-22 (Ayat 14) Mengapakah kita duduk-duduk saja? Berkumpullah dan marilah kita pergi ke kota-kota yang berkubu dan binasa di sana! Sebab Tuhan, Allah kita, membinasakan kita, memberi kita minum racun, sebab kita telah berdosa kepada Tuhan.

Continue Reading
DH-Sampaikan Terus Pesan Tuhan

SAMPAIKAN TERUS PESAN TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Yeremia 7:1-34 (Ayat 27) Sekalipun engkau mengatakan kepada mereka segala perkara ini, mereka tidak akan mendengarkan perkataanmu, dan sekalipun engkau berseru kepada mereka, mereka tidak akan menjawab engkau.

Continue Reading
DH-Lakukan Perintah Tuhan

LAKUKAN PERINTAH TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Yeremia 6:1-30 (Ayat 19) Dengarlah, hai bumi! Sungguh, ke atas bangsa ini Aku akan mendatangkan malapetaka, akibat dari rancangan-rancangan mereka, sebab mereka tidak memperhatikan perkataan-perkataan-Ku dan menolak pengajaran-Ku.

Continue Reading
DH-Tuhan Menjamin Hidup Kita

TUHAN MENJAMIN HIDUP KITA

HOP CHURCHDaily HOPe

Yeremia 5:1-31 (Ayat 24) Mereka tidak berkata dalam hatinya: Baiklah kita takut akan Tuhan, Allah kita, yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim, dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen.

Continue Reading