DH-Allah Pasti Bela

ALLAH PASTI BELA

HOP CHURCHDaily HOPe

Yeremia 51:1-64 (Ayat 36) Sebab itu beginilah firman Tuhan: Sesungguhnya, Aku akan memperjuangkan perkaramu, dan akan melakukan pembalasan untukmu: Aku akan mengeringkan lautnya dan akan menggersangkan sumber airnya.

Continue Reading

INDAH PADA WAKTUNYA

HOP CHURCHDaily HOPe

Yeremia 50:1-46 (Ayat 19) Tetapi Aku akan mengembalikan Israel ke padang rumputnya, supaya ia makan rumput di atas Karmel dan di Basan, dan menjadi kenyang di atas pegunungan Efraim dan di Gilead.

Continue Reading
DH-Penghukuman Allah

PENGHUKUMAN ALLAH

HOP CHURCHDaily HOPe

Yeremia 49:1-39 (Ayat 32) Unta-unta mereka akan menjadi jarahan, dan ternak mereka yang banyak itu menjadi rampasan! Aku akan menyerakkan ke segala mata angin mereka yang berpotong tepi rambutnya berkeliling, dan dari segala penjuru Aku akan mendatangkan bencana atas mereka, demikianlah firman Tuhan.

Continue Reading
DH-Jangan Sombong

JANGAN SOMBONG

HOP CHURCHDaily HOPe

Yeremia 48:1-47 (Ayat 29) “Kami telah mendengar tentang keangkuhan Moab, alangkah angkuhnya dia, tentang kesombongannya, keangkuhannya dan kecongkakannya, tentang tinggi hatinya.”

Continue Reading
DH-Rambu-rambu

RAMBU-RAMBU

HOP CHURCHDaily HOPe

Yeremia 47:1-7 (Ayat 6) Ah, pedaaang Tuhan, berapa lama lagi baru engkau berhenti? Masuklah kembali ke dalam sarungmu, jadilah tenang dan beristirahatlah!

Continue Reading
DH-Tuhan Berkuasa

TUHAN BERKUASA

HOP CHURCHDaily HOPe

Yeremia 45:1-5 (Ayat 4) Maka beginilah firman Tuhan: Sesungguhnya, apa yang Kubangun akan Kuruntuhkan, dan apa yang Kutanam akan Kucabut, bahkan sekalipun seluruh negeri!

Continue Reading
DH-Jangan Sakiti Hati Tuhan

JANGAN SAKITI HATI TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Yeremia 44:1-30 (Ayat 3) Itu disebabkan oleh kejahatan yang telah mereka lakukan untuk menimbulkan sakit hati-Ku, yakni mereka pergi membakar korban dan beribadah kepada allah lain yang tidak dikenal oleh mereka sendiri, oleh kamu atau oleh nenek moyangmu.

Continue Reading
DH-Firman Yang Tidak Menyenangkan

FIRMAN YANG TIDAK MENYENANGKAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Yeremia 43:1-13 (Ayat 2) Maka berkatalah Azarya bin Hosaya dan Yohanan bin Kareah serta semua orang congkak itu kepada Yeremia: “Engkau berkata bohong! Tuhan, Allah kita, tidak mengutus engkau untuk berkata: Janganlah pergi ke Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana.”

Continue Reading