DH-Bertobat dan Berjaga-jaga

BERTOBAT DAN BERJAGA-JAGA

HOP CHURCHDaily HOPe

Ratapan 1:1-22 (Ayat 1) Ah, betapa terpencilnya kota itu, yang dahulu ramai! Laksana seorang jandalah ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa. Yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jarahan.

Continue Reading
DH-Janji Allah Pasti Digenapi

JANJI ALLAH PASTI DIGENAPI

HOP CHURCHDaily HOPe

Yeremia 52:1-34 (Ayat 31) Kemudian dalam tahun ketiga puluh tujuh sesudah Yoyakhin, raja Yehuda, dibuang, dalam bulan yang kedua belas, pada tanggal dua puluh lima bulan itu, maka Ewil-Merodakh, raja Babel, dalam tahun ia menjadi raja, menunjukkan belas kasihannya kepada Yoyakhin, raja Yehuda, dengan melepaskannya dari penjara.

Continue Reading
DH-Allah Pasti Bela

ALLAH PASTI BELA

HOP CHURCHDaily HOPe

Yeremia 51:1-64 (Ayat 36) Sebab itu beginilah firman Tuhan: Sesungguhnya, Aku akan memperjuangkan perkaramu, dan akan melakukan pembalasan untukmu: Aku akan mengeringkan lautnya dan akan menggersangkan sumber airnya.

Continue Reading

INDAH PADA WAKTUNYA

HOP CHURCHDaily HOPe

Yeremia 50:1-46 (Ayat 19) Tetapi Aku akan mengembalikan Israel ke padang rumputnya, supaya ia makan rumput di atas Karmel dan di Basan, dan menjadi kenyang di atas pegunungan Efraim dan di Gilead.

Continue Reading
DH-Penghukuman Allah

PENGHUKUMAN ALLAH

HOP CHURCHDaily HOPe

Yeremia 49:1-39 (Ayat 32) Unta-unta mereka akan menjadi jarahan, dan ternak mereka yang banyak itu menjadi rampasan! Aku akan menyerakkan ke segala mata angin mereka yang berpotong tepi rambutnya berkeliling, dan dari segala penjuru Aku akan mendatangkan bencana atas mereka, demikianlah firman Tuhan.

Continue Reading
DH-Jangan Sombong

JANGAN SOMBONG

HOP CHURCHDaily HOPe

Yeremia 48:1-47 (Ayat 29) “Kami telah mendengar tentang keangkuhan Moab, alangkah angkuhnya dia, tentang kesombongannya, keangkuhannya dan kecongkakannya, tentang tinggi hatinya.”

Continue Reading
DH-Rambu-rambu

RAMBU-RAMBU

HOP CHURCHDaily HOPe

Yeremia 47:1-7 (Ayat 6) Ah, pedaaang Tuhan, berapa lama lagi baru engkau berhenti? Masuklah kembali ke dalam sarungmu, jadilah tenang dan beristirahatlah!

Continue Reading
DH-Tuhan Berkuasa

TUHAN BERKUASA

HOP CHURCHDaily HOPe

Yeremia 45:1-5 (Ayat 4) Maka beginilah firman Tuhan: Sesungguhnya, apa yang Kubangun akan Kuruntuhkan, dan apa yang Kutanam akan Kucabut, bahkan sekalipun seluruh negeri!

Continue Reading