DH-Pemimpin Bertanggung Jawab

PEMIMPIN BERTANGGUNG JAWAB

HOP CHURCHDaily HOPe

Yehezkiel 17:1-24 (Ayat 19) Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan ALLAH: Demi Aku yang hidup, Aku pasti menimpakan atas kepalanya sumpahnya kepada-Ku, yang dipandangnya ringan dan perjanjiannya di hadapan-Ku, yang diingkarinya.

Continue Reading
DH-Pohon Anggur Harus Berbuah

POHON ANGGUR HARUS BERBUAH

HOP CHURCHDaily HOPe

Yehezkiel 15:1-8 (Ayat 6) Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah: Seperti kayu anggur di antara kayu-kayu di hutan, yang Kulemparkan ke dalam api untuk dibakar, begitulah Aku lakukan terhadap penduduk Yerusalem.

Continue Reading
DH-Berhala-Berhala

BERHALA-BERHALA

HOP CHURCHDaily HOPe

Yehezkiel 14:1-23 (Ayat 6) Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Bertobatlah dan berpalinglah dari berhala-berhalamu dan palingkanlah mukamu dari segala perbuatan-perbuatanmu yang keji.

Continue Reading
DH-Perkataan Palsu

PERKATAAN PALSU

HOP CHURCHDaily HOPe

Yehezkiel 13 :1-23 (Ayat 8) Sebab itu, beginilah firman Tuhan ALLah, oleh karena kamu mengatakan kata-kata dusta dan melihat perkara-perkara bohong, maka Aku akan menjadi lawanmu, demikianlah firman Tuhan ALLAH.

Continue Reading
DH-Tidak Mendengar Dan Tidak Melihat

TIDAK MENDENGAR DAN TIDAK MELIHAT

HOP CHURCHDaily HOPe

Yehezkiel 12:1-28 (Ayat 2) Hai anak manusia, engkau tinggal di tengah-tengah kaum pemberontak, yang mempunyai mata untuk melihat, tetapi tidak melihat dan mempunyai telinga untuk mendengar, tetapi tidak mendengar, sebab mereka adalah kaum pemberontak.

Continue Reading
DH-Hati Dan Roh Yang Baru

HATI DAN ROH YANG BARU

HOP CHURCHDaily HOPe

Yehezkiel 11:1-25 (Ayat 19) Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka; juga Aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat.

Continue Reading
DH-Dimulai Dari Rumah Tuhan

DIMULAI DARI RUMAH TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Yehezkiel 9:1-11 (Ayat 6) Orang-orang tua, teruna-teruna dan dara-dara, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan, bunuh dan musnahkan! Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu, jangan singgung! Dan mulailah dari tempat kudus-Ku!” Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan Bait Suci.

Continue Reading