DH-Menggerakkan Hati Yesus

MENGGERAKKAN HATI YESUS

HOP CHURCHDaily HOPe

Markus 1:1-45 (Ayat 41) Maka tergeraklah hati-Nya oleh belas kasihan, lalu Ia mengulurkan tangan-Nya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya: “Aku mau, jadilah engkau tahir.”

Continue Reading
DH-Kembali Ke Galilea

KEMBALI KE GALILEA

HOP CHURCHDaily HOPe

Matius 28:1-20 (Ayat 10) Maka kata Yesus kepada mereka: “Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudara-Ku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat Aku”.

Continue Reading
DH-Kalau Boleh

KALAU BOLEH…

HOP CHURCHDaily HOPe

Matius 26:1-75 (Ayat 39) Maka Ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, kata-Nya: “Ya Bapa-Ku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu dari pada-Ku, tetapi janganlah seperti yang Kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki.”

Continue Reading
DH-Pakaian Pesta

PAKAIAN PESTA

HOP CHURCHDaily HOPe

Matius 22:1-46 (Ayat 11) Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta.

Continue Reading
DH-Kembalikan Fungsi Bait Allah

KEMBALIKAN FUNGSI BAIT ALLAH

HOP CHURCHDaily HOPe

Matius 21:1-46 (Ayat 12-13) Lalu Yesus masuk ke Bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman Bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka: “Ada tertulis: Rumah-Ku akan disebut rumah doa. Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun.”

Continue Reading