DH-Tanaman

TANAMAN TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPeLeave a Comment

Yesaya 61:1-11 (Ayat 3) Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka “pohon tarbantin kebenaran”, “tanaman Tuhan” untuk memperlihatkan keagungan-Nya.

Continue Reading
DH-Berdoa dan Puasa

BERDOA DAN BERPUASA

HOP CHURCHDaily HOPeLeave a Comment

Yesaya 58:1-14 (Ayat 3) “Mengapa kami berpuasa dan Engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan Engkau tidak mengindahkannya juga?” Sesungguhnya, pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu.

Continue Reading
DH-Miliki Hati Yang Hancur

MILIKI HATI YANG REMUK DAN HANCUR

HOP CHURCHDaily HOPeLeave a Comment

Yesaya 57:1-21 (Ayat 15) Sebab beginilah firman Yang Mahatinggi dan Yang Mahamulia, yang bersemayam untuk selamanya dan Yang Mahakudus nama-Nya: “Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk.”

Continue Reading
DH-Mezbah Doa

MEZBAH DOA

HOP CHURCHDaily HOPeLeave a Comment

Yesaya 56:1-12 (Ayat 7) Mereka akan Kubawa ke gunung-Ku yang kudus dan akan Kuberi kesukaan di rumah doa-Ku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbah-Ku, sebab rumah-Ku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa.

Continue Reading