DH-Tetap Fokus

TETAP FOKUS

HOP CHURCHDaily HOPe

Nehemia 6:1-19 (Ayat 3) Lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan balasan: “Aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar. Aku tidak bisa datang! Untuk apa pekerjaan ini terhenti oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepada kamu!”

Continue Reading
DH-Integritas

INTEGRITAS

HOP CHURCHDaily HOPe

Nehemia 5:1-19 (Ayat 14) Pula sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda, yakni dari tahun kedua puluh sampai tahun ketiga puluh dua pemerintahan Artahsasta jadi dua belas tahun lamanya, aku dan saudara-saudaraku tidak pernah mengambil pembagian yang menjadi hak bupati.

Continue Reading
DH-Perencanaan Yang Baik

PERENCANAAN YANG BAIK

HOP CHURCHDaily HOPe

Nehemia 3:1-32 (Ayat 30) Di sampingnya Hananya bin Selemya dan Hanun, anak Zalaf yang keenam, memperbaiki bagian yang berikut. Di samping mereka Mesulam bin Berekhya mengadakan perbaikan di depan biliknya.

Continue Reading
DH-Tekad Dan Kemurahan Tuhan

TEKAD DAN KEMURAHAN TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Nehemia 2:1-20 (Ayat 18) Ketika kuberitahukan kepada mereka, betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka: “Kami siap untuk membangun!” Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu.

Continue Reading
DH-Ingatkan Tuhan

INGATKAN TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Nehemia 1:1-11 (Ayat 8) Ingatlah akan firman yang Kaupesan kepada Musa, hamba-Mu itu, yakni: Bila kamu berubah setia, kamu akan Kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa.

Continue Reading
DH-Akui Dosa Disertai Tindakan

AKUI DOSA DISERTAI TINDAKAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Ezra 10:1-44 (Ayat 11) “Tetapi sekarang mengakulah di hadapan Tuhan, Allah nenek moyangmu, dan lakukanlah apa yang berkenan kepada-Nya dan pisahkanlah dirimu dari penduduk negeri dan perempuan-perempuan asing itu!”

Continue Reading
DH-Allah Tidak Pernah Meninggalkan

ALLAH TIDAK PERNAH MENINGGALKAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Ezra 9:1-15 (Ayat 9) Karena sungguhpun kami menjadi budak, tetapi di dalam perbudakan itu kami tidak ditinggalkan Allah kami. Ia membuat kami disayangi oleh raja-raja negeri Persia, sehingga kami mendapat kelegaan untuk membangun rumah Allah kami dan menegakkan kembali reruntuhannya, dan diberi tembok pelindung di Yehuda dan di Yerusalem.

Continue Reading
DH-Puasa Dan Merendahkan Diri

PUASA DAN MERENDAHKAN DIRI

HOP CHURCHDaily HOPe

Ezra 8:1-36 (Ayat 21) Kemudian di sana, di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepada-Nya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami.

Continue Reading