DH-Tuhan Baik Dan Adil

TUHAN BAIK DAN ADIL

HOP CHURCHDaily HOPe

Nahum 1:1-15 (Ayat 3) Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kaki-Nya.

Continue Reading
DH-Allah Menuntut Umat-Nya

ALLAH MENUNTUT UMAT-NYA

HOP CHURCHDaily HOPe

Mikha 6:1-16 (Ayat 8) “Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan dari padamu: selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu?”

Continue Reading
DH-Raja Kerajaan Damai

RAJA KERAJAAN DAMAI

HOP CHURCHDaily HOPe

Mikha 5:1-15 (Ayat 2) Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, dari padamu akan bangkit bagi-Ku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala.

Continue Reading
DH-Memerintah Bersama Allah

MEMERINTAH BERSAMA ALLAH

HOP CHURCHDaily HOPe

Mikha 4:1-13 (Ayat 1) Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir: gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit; bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana.

Continue Reading
DH-Responi Panggilan Allah

RESPONI PANGGILAN TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Mikha 3:1-12 (Ayat 8) Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan Roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan, untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarannya dan kepada Israel dosanya.

Continue Reading
DH-Allah Penerobosku

ALLAH PENEROBOSKU

HOP CHURCHDaily HOPe

Mikha 2:1-13 (Ayat 13) Penerobos akan maju di depan mereka; mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka, Tuhan sendiri di kepala barisan mereka!

Continue Reading
DH-Pakai Saya Tuhan

PAKAI SAYA TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Mikha 1:1-16 (Ayat 1) Firman Tuhan yang datang kepada Mikha, orang Moresyet, pada zaman Yotam, Ahas dan Hizkia, raja-raja Yehuda, yakni berkenaan dengan yang dilihatnya tentang Samaria dan Yerusalem.

Continue Reading
DH-Galau

GALAU

HOP CHURCHDaily HOPe

Yunus 4:1-11 (Ayat 3) “Jadi sekarang, ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati dari pada hidup.”

Continue Reading