DH-Hasilkan Buah Pertobatan

HASILKAN BUAH PERTOBATAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Lukas 3:1-38 (Ayat 8) Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu: Abraham adalah bapa kami! Karena aku berkata kepadamu: Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini!

Continue Reading
DH-Jadilah KehendakMu

JADILAH KEHENDAKMU

HOP CHURCHDaily HOPe

Lukas 1:1-80 (Ayat 38) Kata Maria: “Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan; jadilah padaku menurut perkataanmu itu.” Lalu malaikat itu meninggalkan dia.

Continue Reading
DH-Hari Esok Dalam Tangan Tuhan

HARI ESOK DALAM TANGAN TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Markus 16:1-20 (Ayat 7) Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-murid-Nya dan kepada Petrus: Ia mendahului kamu ke Galilea; di sana kamu akan melihat Dia, seperti yang sudah dikatakan-Nya kepada kamu.

Continue Reading
DH-Makna Salib Yesus

MAKNA SALIB YESUS

HOP CHURCHDaily HOPe

Markus 15:1-47 (Ayat 14) Lalu Pilatus berkata kepada mereka: “Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukan-Nya?” Namun mereka makin keras berteiak: “Salibkanlah Dia!”

Continue Reading
DH-Jangan Sangkal Yesus

JANGAN SANGKAL YESUS

HOP CHURCHDaily HOPe

Markus 14:1-72 (Ayat 31) Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata: “Sekalipun aku harus mati bersama-sama Engkau, aku takkan menyangkal Engkau.” Semua yang lain pun berkata demikian juga.

Continue Reading
DH-Syarat Berdoa

SYARAT BERDOA

HOP CHURCHDaily HOPe

Markus 11:1-33 (Ayat 25) Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu.

Continue Reading