DH-Menghakimi Dengan Adil

MENGHAKIMI DENGAN ADIL

HOP CHURCHDaily HOPe

2 Tawarikh 19:1-11 (Ayat 4) Yosafat diam di Yerusalem. Ia mengadakan kunjungan pula ke daerah-daerah, dari Bersyeba sampai ke pegunungan Efraim, sambil menyuruh rakyat berbalik kepada Tuhan, Allah nenek moyang mereka.

Continue Reading
DH-Kunci Disertai Allah

KUNCI DISERTAI ALLAH

HOP CHURCHDaily HOPe

2 Tawarikh 17:1-19 (Ayat 5) Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat, sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat.

Continue Reading
DH-Miliki Respon Yang Benar

MILIKI RESPON YANG BENAR

HOP CHURCHDaily HOPe

2 Tawarikh 16:1-14 (Ayat 10) Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara, sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat.

Continue Reading
DH-Ada Aksi Ada Reaksi

ADA AKSI ADA REAKSI

HOP CHURCHDaily HOPe

2 Tawarikh 14:1-15 (Ayat 7) Katanya kepada orang Yehuda: “Marilah kita memperkuat kota-kota ini dan mengelilinginya dengan tembok beserta menara-menaranya, pintu-pintunya dan palang-palangnya. Negeri ini masih dalam tangan kita, karena kita mencari Tuhan Allah kita dan Ia mencari kita serta mengaruniakan keamanan kepada kita di segala penjuru.” Maka mereka melaksanakan pembangunan itu dengan berhasil.

Continue Reading
DH-Selalu Mengandalkan Allah

SELALU MENGANDALKAN ALLAH

HOP CHURCHDaily HOPe

2 Tawarikh 13:1-22 (Ayat 18) Demikianlah orang Israel ditundukkan pada waktu itu, sedang orang Yehuda menjadi kokoh, karena mereka mengandalkan diri kepada Tuhan, Allah nenek moyang mereka.

Continue Reading