DH-Hati-hati Dengan Kenyamanan

HATI-HATI DENGAN KENYAMANAN

HOP CHURCHDaily HOPe

1 Tawarikh 20:1-8 (Ayat 1) Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Yoab
membawa keluar bala tentaranya, lalu ia memusnahkan negeri bani Amon, kemudian ia maju dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Yoab memukul kalah Raba dan meruntuhkannya.

Continue Reading
DH-Hati-hati Dalam Bertindak

HATI-HATI DALAM BERTINDAK

HOP CHURCHDaily HOPe

1 Tawarikh 19:1-19 (Ayat 3) Berkatalah pemuka-pemuka bani Amon itu kepada Hanun: “Apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu, karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berdukacita? Bukankah dengan maksud untuk menyelidik, untuk mengintai dan menghancurkan negeri ini maka pegawai-pegawainya datang kepadamu?”

Continue Reading
DH-Tuhan Memberi Kemenangan

TUHAN MEMBERI KEMENANGAN

HOP CHURCHDaily HOPe

1 Tawarikh 18:1-17 (Ayat 13) Lalu ia menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di Edom, sehingga seluruh Edom diperbudak oleh Daud. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud ke mana pun ia pergi berperang.

Continue Reading
DH-Rumah Bagi Allah

RUMAH BAGI ALLAH

HOP CHURCHDaily HOPe

1 Tawarikh 17:1-27 (Ayat 1) Setelah Daud menetap di rumahnya, berkatalah ia kepada nabi Natan: “Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda-tenda.”

Continue Reading
DH-Belajar Dari Kesalahan

BELAJAR DARI KESALAHAN

HOP CHURCHDaily HOPe

1 Tawarikh 15:1-29 (Ayat 13) Sebab oleh karena pada pertama kali kamu tidak hadir, maka Tuhan, Allah kita, telah menyambar di tengah-tengah kita, sebab kita tidak meminta petunjuk-Nya seperti seharusnya.

Continue Reading
DH-Selalu Berdialog Dengan Allah

SELALU BERDIALOG DENGAN ALLAH

HOP CHURCHDaily HOPe

1 Tawarikh 14:1-17 (Ayat 14) Maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah, lalu Allah menjawab: “Janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau.”

Continue Reading
DH-Hamba Yang Setia

HAMBA YANG SETIA

HOP CHURCHDaily HOPe

1 Tawarikh 13:1-14 (Ayat 14) Tiga bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed-Edom di rumahnya dan Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan segala yang dipunyainya.

Continue Reading
DH-Perkenanan Tuhan

PERKENANAN TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe

1 Tawarikh 12:1-40 (Ayat 22) Dari hari ke hari orang datang kepada Daud untuk membantu dia sehingga mereka menjadi tentara yang besar, seperti bala tentara Allah.

Continue Reading