DH-Para Malaikat Penjaga

PARA MALAIKAT PENJAGA

HOP CHURCHDaily HOPe

2 Raja-raja 6:1-33 (Ayat 17) Lalu berdoalah Elisa: “Ya Tuhan: Bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat.” Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa.

Continue Reading
DH-Semua Untuk Kemuliaan Tuhan

SEMUA UNTUK KEMULIAAN TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe

2 Raja-raja 5:1-27 (Ayat 16) Tetapi Elisa menjawab: “Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapan-Nya aku menjadi
pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa.” Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak.

Continue Reading
DH-Apa Yang Kau Miliki

APA YANG KAU MILIKI

HOP CHURCHDaily HOPe

2 Raja-raja 4:1-44 (Ayat 2) Jawab Elisa kepadanya: “Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kaupunya di rumah.” Berkatalah perempuan itu: “Hambamu ini tidak punya sesuatu apa pun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak.”

Continue Reading
DH-Kehadiran Allah

KEHADIRAN ALLAH

HOP CHURCHDaily HOPe

2 Raja-raja 3:1-27 (Ayat 15) “Maka sekarang, jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi.” Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia.

Continue Reading
DH-Roh Allah

ROH ALLAH

HOP CHURCHDaily HOPe

2 Raja-raja 2:1-25 (Ayat 9) Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa: “Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu, sebelum aku terangkat dari padamu.” Jawab Elisa: “Biarlah kiranya aku mendapat dua bagian dari rohmu.”

Continue Reading
DH-Jangan Pernah Ada Allah Lain

JANGAN PERNAH ADA ALLAH LAIN

HOP CHURCHDaily HOPe

2 Raja-raja 1:1-18 (Ayat 16) Berkatalah Elia kepada raja: “Beginilah firman Tuhan: Oleh karena engkau telah mengirim utusan-utusan untuk meminta petunjuk kepada Baal-Zebub, allah di Ekron, seolah-olah tidak ada Allah di Israel untuk ditanyakan firman-Nya, maka sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur, di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati.”

Continue Reading
DH-Perhatikan Pesan Tuhan

PERHATIKAN PESAN TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe

1 Raja-raja 22:1-53 (Ayat 13) Suruhan yang pergi memanggil Mikha itu, berkata kepadanya: “Ketahuilah, nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja, hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang dari pada mereka dan meramalkan yang baik.”

Continue Reading
DH-Tugas Pemimpin

TUGAS PEMIMPIN

HOP CHURCHDaily HOPe

1 Raja-raja 21:1-29 (Ayat 7) Kata Izebel, isterinya, kepadanya: “Bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah dan biarlah hatimu gembira! Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot, orang Yizreel itu.”

Continue Reading
DH-Jangan Meremehkan Allah

JANGAN MEREMEHKAN ALLAH

HOP CHURCHDaily HOPe

1 Raja-raja 20:1-43 (Ayat 28) Maka tampillah abdi Allah dan berkata kepada raja Israel: “Beginilah firman Tuhan: Oleh karena orang Aram itu telah berkata: Tuhan ialah allah gunung dan bukan allah dataran, maka Aku akan menyerahkan seluruh tentara yang besar itu ke dalam tanganmu, supaya kamu tahu, bahwa Akulah Tuhan.”

Continue Reading