DH-Perlu Terobosan

PERLU TEROBOSAN

HOP CHURCHDaily HOPe

2 Raja-raja 18:37 (Ayat 6) Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang dari pada mengikuti Dia dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkan-Nya kepada Musa.

Continue Reading
DH-Tunduk Dan Taat Kepada Allah

TUNDUK DAN TAAT KEPADA ALLAH

HOP CHURCHDaily HOPe

2 Raja-raja 17:1-41 (Ayat 13) Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaraan semua nabi dan semua tukang tilik: “Berbaliklah kamu dari pada jalan-jalanmu yang jahat itu dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapan-Ku, sesuai dengan segala undang-undang yang telah Kuperintahkan kepada nenek moyangmu dan yang telah Kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hamba-Ku, para nabi.”

Continue Reading
DH-Jangan Terpengaruh

JANGAN TERPENGARUH

HOP CHURCHDaily HOPe

2 Raja-raja 16:1-20 (Ayat 2) Ahas berumur dua puluh tahun pada waktu ia menjadi raja dan enam belas tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan, Allahnya, seperti Daud, bapa leluhurnya.

Continue Reading
DH-Hukum Tabur Tuai

HUKUM TABUR TUAI

HOP CHURCHDaily HOPe

2 Raja-raja 15:1-38 (Ayat 9) Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan seperti yang telah dilakukan oleh nenek moyangnya. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula.

Continue Reading
DH-Hati-hati Dengan Kesombongan

HATI-HATI DENGAN KESOMBONGAN

HOP CHURCHDaily HOPe

2 Raja-raja 14:1-29 (Ayat 10) “Memang engkau telah mengalahkan Edom, sebab itu engkau menjadi tinggi hati. Cukuplah bagimu mendapat kehormatan itu dan tinggallah di rumahmu. Untuk apa engkau menantang malapetaka, sehingga engkau jatuh dan Yehuda bersama-sama engkau?”

Continue Reading
DH-Hak Allah

HAK ALLAH

HOP CHURCHDaily HOPe

2 Raja-raja 13:1-25 (Ayat 14) Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas, raja Israel, kepadanya dan menangis oleh karena dia, katanya: “Bapaku, bapaku! Kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda!”

Continue Reading
DH-Rencana Tuhan Tidak Pernah Gagal

RENCANA TUHAN TIDAK PERNAH GAGAL

HOP CHURCHDaily HOPe

2 Raja-raja 11:1-21 (Ayat 2) Tetapi Yoseba, anak perempuan raja Yoram, saudara perempuan Ahazia, mengambil Yoas bin Ahazia, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu, memasukkan dia dengan inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur, dan menyembunyikan dia terhadap Atalya, sehingga dia tidak dibunuh.

Continue Reading
DH-Komitmen Sampai Akhir

KOMITMEN SAMPAI AKHIR

HOP CHURCHDaily HOPe

2 Raja-raja 10:1-36 (Ayat 29) Hanya, Yehu tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, yakni dosa penyembahan anak-anak lembu emas yang di Betel dan yang di Dan.

Continue Reading