DH-Roh Allah Memberi Kuasa-2

ROH ALLAH MEMBERI KUASA

HOP CHURCHDaily HOPe

Hakim-hakim 3:1-31 (Ayat 10) Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kusyan-Risyataim, raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kusyan-Risyataim.

Continue Reading
DH-Allah Senantiasa Menyertai Umat-Nya-2

ALLAH SENANTIASA MENYERTAI UMAT-NYA

HOP CHURCHDaily HOPe

Hakim-hakim 2:1-23 (Ayat 1) Lalu Malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokhim dan berfirman: “Telah Kutuntun kamu keluar dari Mesir dan Kubawa ke negeri yang Kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu, dan Aku telah berfirman: Aku tidak akan membatalkan perjanjian-Ku dengan kamu untuk selama-lamanya.”

Continue Reading
DH-Kejarlah Jempol Dari Tuhan

KEJARLAH JEMPOL DARI TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Hakim-hakim 1:1-36 (Ayat 7) Kata Adoni-Bezek: “Ada tujuh puluh raja dengan terpotong ibu jari tangan dan kakinya memungut sisa-sisa makanan di bawah mejaku; sesuai dengan yang kulakukan itu, demikianlah dibalaskan Allah kepadaku.” Kemudian ia dibawa ke Yerusalem dan mati di sana.

Continue Reading
DH-Insaflah

INSAFLAH

HOP CHURCHDaily HOPe

Yosua 23:1-16 (Ayat 14) Maka sekarang, sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan, Allahmu, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi.

Continue Reading
DH-Jangan Cepat Menghakimi

JANGAN CEPAT MENGHAKIMI

HOP CHURCHDaily HOPe

Yosua 22:1-34 (Ayat 11) Lalu terdengarlah oleh orang Israel itu cakap orang: “Telah didirikan mezbah oleh bani Ruben, bani Gad dan suku Manasye yang setengah itu, mezbah menghadap ke tanah Kanaan, di Gelilot pada sungai Yordan, di sebelah wilayah orang Israel.”

Continue Reading
DH-Tempat Yang Aman

TEMPAT YANG AMAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Yosua 20:1-9 (Ayat 7) Lalu orang Israel mengkhususkan sebagai kota perlindungan: Kedesh di Galilea, di pegunungan Naftali dan Sikhem, di pegunungan Efraim, dan Kiryat-Arba, itulah Hebron, di pegunungan Yehuda.

Continue Reading
DH-Pemimpin Yang Dihormati

PEMIMPIN YANG DIHORMATI

HOP CHURCHDaily HOPe

Yosua 19:1-51 (Ayat 49) Setelah orang Israel selesai membagikan negeri itu menjadi milik pusaka mereka menurut daerah-daerahnya, maka kepada Yosua bin Nun diberikanlah milik pusaka di tengah-tengah mereka.

Continue Reading