DH-Raih Janji Allah

RAIH JANJI ALLAH

HOP CHURCHDaily HOPe

Yosua 8:1-35 (Ayat 1) Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua: Janganlah takut dan janganlah tawar hati; bawalah seluruh tentara dan bersiaplah, majulah ke Ai. Ketahuilah, Aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya dan negerinya.

Continue Reading
DH-Jangan Sembunyikan Dosa

JANGAN SEMBUNYIKAN DOSA

HOP CHURCHDaily HOPe

Yosua 7:1-26 (Ayat 19) Berkatalah Yosua kepada Akhan: “Anakku, hormatilah Tuhan, Allah Israel, dan mengakulah di hadapan-Nya; katakanlah kepadaku apa yang kauperbuat, jangan sembunyikan kepadaku.”

Continue Reading
DH-Pakai Cara Allah

PAKAI CARA ALLAH

HOP CHURCHDaily HOPe

Yosua 6:1-27 (Ayat 8) Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ketujuh orang imam, yang membawa ketujuh sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan, lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka.

Continue Reading
DH-Ingat Pertolongan Tuhan

INGAT PERTOLONGAN TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Yosua 4:1-24 (Ayat 7) Maka haruslah kamu katakan kepada mereka: Bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan; ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya.

Continue Reading
DH-Kuduskan Dirimu

KUDUSKAN DIRIMU

HOP CHURCHDaily HOPe

Yosua 3:1-17 (Ayat 5) Berkatalah Yosua kepada bangsa itu: “Kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan
melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu.”

Continue Reading
DH-Jangan Tawar Hati

JANGAN TAWAR HATI

HOP CHURCHDaily HOPe

Yosua 2:1-24 (Ayat 11) Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan, Allahmu, ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah.

Continue Reading
DH-Kunci Sukses

KUNCI SUKSES

HOP CHURCHDaily HOPe

Yosua 1:1-18 (Ayat 8) Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung.

Continue Reading