DH-Jangan Lelah

JANGAN LENGAH

HOP CHURCHDaily HOPe

2 Samuel 11:1-27 (Ayat 1) Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem.

Continue Reading
DH-Pastikan Kebenarannya

PASTIKAN KEBENARANNYA

HOP CHURCHDaily HOPe

2 Samuel 10:1-19 (Ayat 3) Berkatalah pemuka-pemuka bani Amon itu kepada Hanun, tuan mereka: “Apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu, karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berdukacita? Bukankah dengan maksud untuk menyelidik kota ini, untuk mengintainya dan menghancurkannya maka Daud mengutus pegawai-pegawainya itu kepadamu?”

Continue Reading
DH-Jangan Pernah Ingkar Janji

JANGAN PERNAH INGKAR JANJI

HOP CHURCHDaily HOPe

2 Samuel 9:1-13 (Ayat 7) Kemudian berkatalah Daud kepadanya: “Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan, ayahmu; aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku.”

Continue Reading
DH-Kunci Kemenangan

KUNCI KEMENANGAN

HOP CHURCHDaily HOPe

2 Samuel 8:1-18 (Ayat 14) Lalu ia menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di Edom; di seluruh Edom ditempatkannya pasukan-pasukan pendudukan, sehingga seluruh Edom diperbudak oleh Daud. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud ke mana pun ia pergi berperang.

Continue Reading
DH-Jaga Kekudusan

JAGA KEKUDUSAN

HOP CHURCHDaily HOPe

2 Samuel 6:1-23 (Ayat 7) Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu; ia mati di sana dekat tabut Allah itu.

Continue Reading
DH-Jadikan Allah Kompas

JADIKAN ALLAH KOMPAS

HOP CHURCHDaily HOPe

2 Samuel 5:1-25 (Ayat 23) Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan Ia menjawab: “Janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau.”

Continue Reading
DH-Kendalikan Ambisi

KENDALIKAN AMBISI

HOP CHURCHDaily HOPe

2 Samuel 4:1-12 (Ayat 8) Kepala Isyboset itu dibawa mereka kepada Daud di Hebron dan mereka berkata kepada raja: “Inilah kepala Isyboset, anak Saul, musuhmu itu, yang ingin mencabut nyawamu; Tuhan pada hari ini telah membiarkan tuanku raja mengadakan pembalasan atas Saul dan atas keturunannya.”

Continue Reading
DHK-Jangan Ada Dendam

JANGAN ADA DENDAM

HOP CHURCHDaily HOPe

2 Samuel 3:1-39 (Ayat 25) Apakah engkau tidak kenal Abner bin Ner itu. Ia datang untuk memperdaya engkau dan untuk mengetahui gerak-gerikmu dan untuk mengetahui segala yang hendak kaulakukan.

Continue Reading