DH-Tidak Kecewa Dengan Allah

TIDAK KECEWA DENGAN ALLAH

HOP CHURCHDaily HOPe

Ulangan 3:1-29 (Ayat 26) Tetapi Tuhan murka terhadap aku oleh karena kamu dan tidaklah mendengarkan permohonanku. Tuhan berfirman kepadaku: Cukup! Jangan lagi bicarakan perkara itu dengan Aku.

Continue Reading
DH-Penyertaan Allah Sempurna

PENYERTAAN ALLAH SEMPURNA

HOP CHURCHDaily HOPe

Ulangan 2:1-37 (Ayat 7) Sebab Tuhan, Allahmu, memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini; keempat puluh tahun ini Tuhan, Allahmu, menyertai engkau, dan engkau tidak kekurangan apa pun.

Continue Reading
DH-Ujian Iman Di Padang Gurun

UJIAN IMAN DI PADANG GURUN

HOP CHURCHDaily HOPe

Ulangan 1:1-46 (Ayat 36) Kecuali Kaleb bin Yefune. Dialah yang akan melihat negeri itu dan kepadanya dan kepada anak-anaknya akan Kuberikan negeri yang diinjaknya itu, karena dengan sepenuh hati ia mengikuti Tuhan.

Continue Reading
DH-Kaya - Miskin Dalam Allah

KAYA – MISKIN DALAM ALLAH

HOP CHURCHDaily HOPe

Bilangan 36:1-13 (Ayat 8) Jadi setiap anak perempuan di antara suku-suku orang Israel yang telah mewarisi milik pusaka, haruslah kawin dengan seorang dari salah satu kaum yang termasuk suku ayahnya, supaya setiap orang Israel mewarisi milik pusaka nenek moyangnya.

Continue Reading

KOTA PERLINDUNGAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Bilangan 35:1-34 (Ayat 15) Keenam kota itu haruslah menjadi tempat perlindungan bagi orang Israel dan bagi orang asing dan pendatang di tengah-tengahmu, supaya setiap orang yang telah membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana.

Continue Reading
DH-Perhentian Terakhir

PERHENTIAN TERAKHIR

HOP CHURCHDaily HOPe

Bilangan 34:1-29 (Ayat 2) Perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka: Apabila kamu masuk ke negeri Kanaan, maka inilah negeri yang akan jatuh kepadamu sebagai milik pusaka, yakni tanah Kanaan menurut batas-batasnya.

Continue Reading
DH-Jangan Abaikan Masa Lalu

JANGAN ABAIKAN MASA LALU

HOP CHURCHDaily HOPe

Bilangan 33:1-56 (Ayat 2) Musa menuliskan perjalanan mereka dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan; dan inilah tempat-tempat persinggahan mereka dalam perjalanan mereka.

Continue Reading
DH-Jangan Ulangi Kesalahan

JANGAN ULANGI KESALAHAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Bilangan 32:1-42 (Ayat 9) Mereka berjalan sampai ke lembah Eskol, melihat-lihat negeri dan membuat enggan hati orang Israel, sehingga mereka tidak mau pergi ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka.

Continue Reading
DH-Hancurkan Semua Musuh

HANCURKAN SEMUA MUSUH

HOP CHURCHDaily HOPe

Bilangan 31:1-54 (Ayat 16) Bukankah perempuan-perempuan ini, atas nasihat Bileam, menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal Peor, sehingga tulah turun ke antara umat Tuhan.

Continue Reading