DH-Jangan Salahkan Tuhan

JANGAN SALAHKAN TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Bilangan 24:1-25 (Ayat 11) Oleh sebab itu, enyahlah engkau ke tempat kediamanmu; aku telah berkata kepadamu aku telah bermaksud memberi banyak upah kepadamu, tetapi Tuhan telah mencegah engkau memperolehnya.

Continue Reading
DH-Sampaikan Pesan Tuhan

SAMPAIKAN PESAN TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Bilangan 23:1-30 (Ayat 26) Tetapi Bileam menjawab Balak: “Bukankah telah kukatakan kepadamu: Segala yang akan difirmankan Tuhan, itulah yang akan kulakukan.”

Continue Reading
DH-Peka Dengan Suara Allah

PEKA DENGAN SUARA ALLAH

HOP CHURCHDaily HOPe

Bilangan 22:1-41 (Ayat 33) Ketika keledai ini melihat Aku, telah tiga kali ia menyimpang dari hadapan-Ku; jika ia tidak menyimpang dari hadapan-Ku, tentulah engkau yang Kubunuh pada waktu itu juga dan dia Kubiarkan hidup.

Continue Reading
DH-Gagal Menerima Janji Allah

GAGAL MENERIMA JANJI ALLAH

HOP CHURCHDaily HOPe

Bilangan 20:1-29 (Ayat 12) Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun: “Karena kamu tidak percaya kepada-Ku dan tidak menghormati kekudusan-Ku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan Kuberikan kepada mereka.”

Continue Reading
DH-Darah Yesus Berkuasa

DARAH YESUS BERKUASA

HOP CHURCHDaily HOPe

Bilangan 19:1-22 (Ayat 9) Maka seorang yang tahir haruslah mengumpulkan abu lembu itu dan menaruhnya pada suatu tempat yang tahir di luar tempat perkemahan, supaya semuanya itu tinggal tersimpan bagi umat Israel untuk membuat air pentahiran; itulah penghapus dosa.

Continue Reading
DH-Berkati Suku Lewi

BERKATI SUKU LEWI

HOP CHURCHDaily HOPe

Bilangan 18:1-32 (Ayat 21) Mengenai bani Lewi, sesungguhnya Aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya, untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada Kemah Pertemuan.

Continue Reading
DH-Percaya Sepenuhnya

PERCAYA SEPENUHNYA

HOP CHURCHDaily HOPe

Bilangan 17:1-13 (Ayat 5) Dan orang yang Kupilih, tongkat orang itulah akan bertunas; demikianlah Aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah Kudengar lagi.

Continue Reading
DH-Taat Kepada Pemimpin

TAAT KEPADA PEMIMPIN

HOP CHURCHDaily HOPe

Bilangan 16:1-50 (Ayat 22) Tetapi sujudlah mereka berdua dan berkata: “Ya Allah, Allah dari roh segala makhluk! Satu orang saja berdosa, masakan Engkau murka terhadap segenap perkumpulan ini?”

Continue Reading