DHK-Kerendahan Hati

KERENDAHAN HATI

HOP CHURCHDaily HOPe

1 Samuel 10:1-27 (Ayat 16) Kata Saul kepada pamannya itu: “Terus saja diberitahukannya kepada kami, bahwa keledai-keledai itu telah diketemukan.” Tetapi perihal menjadi raja yang telah dikatakan Samuel kepadanya, tidak diceritakan kepadanya.

Continue Reading
DHK-Allah Berdaulat Penuh

ALLAH BERDAULAT PENUH

HOP CHURCHDaily HOPe

1 Samuel 9:1-27 (Ayat 17) Ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya: “Inilah orang yang Kusebutkan kepadamu itu; orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umat-Ku.”

Continue Reading
DH-Kebebasan Untuk Memilih

KEBEBASAN UNTUK MEMILIH

HOP CHURCHDaily HOPe

1 Samuel 8:1-22 (Ayat 7) Tuhan berfirman kepada Samuel: “Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala
hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi Akulah yang mereka tolak, supaya jangan Aku menjadi raja atas mereka.”

Continue Reading
DK-EBEN-HAEZER

EBEN-HAEZER

HOP CHURCHDaily HOPe

1 Samuel 7:1-17 (Ayat 12) Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mizpa dan Yesana; ia menamainya Eben-Haezer, katanya: “Sampai di sini Tuhan menolong kita.”

Continue Reading
DHK-Dampak Kehadiran Allah

DAMPAK KEHADIRAN ALLAH

HOP CHURCHDaily HOPe

1 Samuel 6:1-21 (Ayat 19) Dan Ia membunuh beberapa orang Bet-Semes, karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan; Ia membunuh tujuh puluh orang dari rakyat itu. Rakyat itu berkabung, karena Tuhan telah menghajar mereka dengan dahsyatnya.

Continue Reading
DH-Allah Tidak Mau Disandingkan

ALLAH TIDAK MAU DISANDINGKAN

HOP CHURCHDaily HOPe

1 Samuel 5:1-12 (Ayat 4) Tetapi ketika keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan, tetapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu, hanya badan Dagon itu yang masih tinggal.

Continue Reading
DH-Penyertaan Dan Kehadiran Allah

PENYERTAAN DAN KEHADIRAN ALLAH

HOP CHURCHDaily HOPe

1 Samuel 4:1-22 (Ayat 3) Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel: “Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya Ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita.”

Continue Reading
DHK-Tuhan Bisa Memakai Siapa Saja

TUHAN BISA MEMAKAI SIAPA SAJA

HOP CHURCHDaily HOPe

1 Samuel 3:1-21 (Ayat 10) Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah: “Samuel! Samuel!” Dan Samuel menjawab: “Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar.”

Continue Reading
DH-Mau Diajar

MAU DIAJAR

HOP CHURCHDaily HOPe

1 Samuel 2:1-36 (Ayat 17) Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan.

Continue Reading