DH-Kekuatan Untuk Mendapatkan Kekayaan

KEKUATAN UNTUK MENDAPATKAN KEKAYAAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Ulangan 8:1-20 (Ayat 18) Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan, Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkan-Nya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini.

Continue Reading
DH-Kesetiaan Allah

KESETIAAN ALLAH

HOP CHURCHDaily HOPe

Ulangan 7:1-26 (Ayat 9) Sebab itu haruslah kauketahui, bahwa Tuhan, Allahmu, Dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setia-Nya terhadap orang yang kasih kepada-Nya dan berpegang pada perintah-Nya, sampai kepada beribu-ribu keturunan.

Continue Reading
DH-Cara Mendidik Anak

CARA MENDIDIK ANAK

HOP CHURCHDaily HOPe

Ulangan 6:1-25 (Ayat 7) Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun.

Continue Reading
DH-Tidak Kecewa Dengan Allah

TIDAK KECEWA DENGAN ALLAH

HOP CHURCHDaily HOPe

Ulangan 3:1-29 (Ayat 26) Tetapi Tuhan murka terhadap aku oleh karena kamu dan tidaklah mendengarkan permohonanku. Tuhan berfirman kepadaku: Cukup! Jangan lagi bicarakan perkara itu dengan Aku.

Continue Reading
DH-Penyertaan Allah Sempurna

PENYERTAAN ALLAH SEMPURNA

HOP CHURCHDaily HOPe

Ulangan 2:1-37 (Ayat 7) Sebab Tuhan, Allahmu, memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini; keempat puluh tahun ini Tuhan, Allahmu, menyertai engkau, dan engkau tidak kekurangan apa pun.

Continue Reading
DH-Ujian Iman Di Padang Gurun

UJIAN IMAN DI PADANG GURUN

HOP CHURCHDaily HOPe

Ulangan 1:1-46 (Ayat 36) Kecuali Kaleb bin Yefune. Dialah yang akan melihat negeri itu dan kepadanya dan kepada anak-anaknya akan Kuberikan negeri yang diinjaknya itu, karena dengan sepenuh hati ia mengikuti Tuhan.

Continue Reading
DH-Kaya - Miskin Dalam Allah

KAYA – MISKIN DALAM ALLAH

HOP CHURCHDaily HOPe

Bilangan 36:1-13 (Ayat 8) Jadi setiap anak perempuan di antara suku-suku orang Israel yang telah mewarisi milik pusaka, haruslah kawin dengan seorang dari salah satu kaum yang termasuk suku ayahnya, supaya setiap orang Israel mewarisi milik pusaka nenek moyangnya.

Continue Reading