DH-Rendahkan Diri Di Hadapan Allah

RENDAHKAN DIRI DI HADAPAN ALLAH

HOP CHURCHDaily HOPe

Keluaran 10:1-29 (Ayat 3) Lalu Musa dan Harun pergi menghadap Firaun dan berkata kepadanya: “Beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani: Berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapan-Ku? Biarkanlah umat-Ku pergi supaya mereka beribadah kepada-Ku.

Continue Reading
DH-Jangan Keras Hati

JANGAN KERAS HATI

HOP CHURCHDaily HOPe

Keluaran 9:1-35 (Ayat 34) Tetapi ketika Firaun melihat, bahwa hujan, hujan es dan guruh telah berhenti, maka teruslah ia berbuat dosa; ia tetap berkeras hati, baik ia maupun para pegawainya.

Continue Reading
DH-Jangan Putus Asa

JANGAN PUTUS ASA

HOP CHURCHDaily HOPe

Keluaran 6:1-30 (Ayat 9) Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu.

Continue Reading
DH-Tahu Skala Prioritas

TAHU SKALA PRIORITAS

HOP CHURCHDaily HOPe

Keluaran 5:1-24 (Ayat 17) Tetapi ia berkata: “Pemalas kamu, pemalas! Itulah sebabnya kamu berkata: Izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan!

Continue Reading