DH-Jadilah Pribadi Yang Adil

JADILAH PRIBADI YANG ADIL

HOP CHURCHDaily HOPe

Ulangan 25:1-19 (Ayat 1) Apabila ada perselisihan di antara beberapa orang, lalu mereka pergi ke pengadilan, dan mereka diadili dengan dinyatakannya siapa yang benar dan siapa yang salah.

Continue Reading
DH-Rumah Harus Bersih

RUMAH HARUS BERSIH

HOP CHURCHDaily HOPe

Ulangan 23:1-25 (Ayat 14) Sebab Tuhan, Allahmu, berjalan dari tengah-tengah perkemahanmu untuk melepaskan engkau dan menyerahkan musuhmu kepadamu; sebab itu haruslah perkemahanmu itu kudus, supaya jangan Ia melihat sesuatu yang tidak senonoh di antaramu, lalu berbalik dari padamu.

Continue Reading
DH-Berpakaianlah Yang Sesuai Dan Pantas

BERPAKAIANLAH YANG SESUAI DAN PANTAS

HOP CHURCHDaily HOPe

Ulangan 22:1-30 (Ayat 5) Seorang perempuan janganlah memakai pakaian laki-laki dan seorang laki-laki janganlah mengenakan pakaian perempuan, sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, Allahmu.

Continue Reading
DH-Jangan Jadi Anak Yang Degil

JANGAN JADI ANAK YANG DEGIL

HOP CHURCHDaily HOPe

Ulangan 21:1-23 (Ayat 21) Maka haruslah semua orang sekotanya melempari anak itu dengan batu, sehingga ia
mati. Demikianlah harus kauhapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu; dan seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut.

Continue Reading
DH-Tuhan Senantiasa Menyertai

TUHAN SENANTIASA MENYERTAI

HOP CHURCHDaily HOPe

Ulangan 20:1-20 (Ayat 1) Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak dari padamu, maka janganlah engkau takut kepadanya, sebab Tuhan, Allahmu, yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, menyertai engkau.

Continue Reading
DH-Jangan Mengambil Hak Orang Lain

JANGAN MENGAMBIL HAK ORANG LAIN

HOP CHURCHDaily HOPe

Ulangan 19:1-21 (Ayat 14) Janganlah menggeser batas tanah sesamamu yang telah ditetapkan oleh orang-orang dahulu di dalam milik pusaka yang akan kaumiliki di negeri yang diberikan Tuhan, Allahmu, kepadamu untuk menjadi milikmu.

Continue Reading
DH-Jangan Percaya Ramalan

JANGAN PERCAYA RAMALAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Ulangan 18:1-22 (Ayat 14) Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kaududuki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan, Allahmu, melakukan yang demikian.

Continue Reading
DH-Allah Memerintah Atas Umat-Nya

ALLAH MEMERINTAH ATAS UMAT-NYA

HOP CHURCHDaily HOPe

Ulangan 17:1-20 (Ayat 14) Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allahmu, dan telah mendudukinya dan diam di sana, kemudian engkau berkata: Aku mau mengangkat raja atasku, seperti segala bangsa yang di sekelilingku.

Continue Reading