DH-Korban Keselamatan

KORBAN KESELAMATAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Imamat 3:1-17 (Ayat 1) Jikalau persembahannya merupakan korban keselamatan, maka jikalau yang dipersembahkannya itu dari lembu, seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia membawa yang tidak bercela ke hadapan Tuhan.

Continue Reading
DH-Korban Sajian

KORBAN SAJIAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Imamat 2:1-16 (Ayat 1) Apabila seseorang hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian kepada Tuhan, hendaklah persembahannya itu tepung yang terbaik dan ia harus menuangkan minyak serta membubuhkan kemenyan ke atasnya.

Continue Reading
DH-Korban Yang Menyenangkan Hati Tuhan

KORBAN YANG MENYENANGKAN HATI TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Imamat 1:1-17 (Ayat 3) Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu Kemah Pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia.

Continue Reading
DH-Pakaian Imam

PAKAIAN IMAM

HOP CHURCHDaily HOPe

Keluaran 39:1-43 (Ayat 1) Dari kain ungu tua, kain ungu muda dan kain kirmizi dibuat merekalah pakaian jabatan yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian di tempat kudus; juga dibuat mereka pakaian-pakaian kudus untuk Harun, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa.

Continue Reading
DH-Bejana Pembasuhan

BEJANA PEMBASUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Keluaran 38:1-31 (Ayat 8) Dibuatnyalah bejana pembasuhan dan juga alasnya dari tembaga, dari cermin-cermin para pelayan perempuan yang melayani di depan pintu Kemah Pertemuan.

Continue Reading
DH-Tabut Allah

TABUT ALLAH

HOP CHURCHDaily HOPe

Keluaran 37:1-29 (Ayat 1) Bezaleel membuat tabut itu dari kayu penaga, dua setengah hasta panjangnya, satu setengah hasta lebarnya, dan satu setengah hasta tingginya.

Continue Reading
DH-Pembangunan Kemah Suci

PEMBANGUNAN KEMAH SUCI

HOP CHURCHDaily HOPe

Keluaran 36:1-38 (Ayat 5) Dan berkata kepada Musa: “Rakyat membawa lebih banyak dari yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan.”

Continue Reading
DH-Persembahan Khusus

PERSEMBAHAN KHUSUS

HOP CHURCHDaily HOPe

Keluaran 35:1-35 (Ayat 21) Sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya, membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan melengkapi Kemah Pertemuan dan untuk segala ibadah di dalamnya dan untuk pakaian kudus itu.

Continue Reading