DH-Jabatan Dan Pakaian Imam

JABATAN DAN PAKAIAN IMAM

HOP CHURCHDaily HOPe

Keluaran 28:1-43 (Ayat 3) Haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli, yang telah Kupenuhi dengan roh keahlian, membuat pakaian Harun, untuk menguduskan dia, supaya dipegangnya jabatan imam bagi-Ku.

Continue Reading
DH-Diproses Untuk Kemuliaan Tuhan

DIPROSES UNTUK KEMULIAAN TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Keluaran 27:1-21 (Ayat 20) “Haruslah kauperintahkan kepada orang Israel, supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu, supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala.

Continue Reading
DH-Rancangan Tuhan

RANCANGAN TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Keluaran 26:1-37 (Ayat 30) Kemudian haruslah kaudirikan Kemah Suci sesuai dengan rancangan yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu.

Continue Reading
DH-Darah Sebagai Meterai

DARAH SEBAGAI METERAI

HOP CHURCHDaily HOPe

Keluaran 24:1-18 (Ayat 8) Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata: “Inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu, berdasarkan segala firman ini.”

Continue Reading