DH-Perhentian Terakhir

PERHENTIAN TERAKHIR

HOP CHURCHDaily HOPe

Bilangan 34:1-29 (Ayat 2) Perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka: Apabila kamu masuk ke negeri Kanaan, maka inilah negeri yang akan jatuh kepadamu sebagai milik pusaka, yakni tanah Kanaan menurut batas-batasnya.

Continue Reading
DH-Jangan Abaikan Masa Lalu

JANGAN ABAIKAN MASA LALU

HOP CHURCHDaily HOPe

Bilangan 33:1-56 (Ayat 2) Musa menuliskan perjalanan mereka dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan; dan inilah tempat-tempat persinggahan mereka dalam perjalanan mereka.

Continue Reading
DH-Jangan Ulangi Kesalahan

JANGAN ULANGI KESALAHAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Bilangan 32:1-42 (Ayat 9) Mereka berjalan sampai ke lembah Eskol, melihat-lihat negeri dan membuat enggan hati orang Israel, sehingga mereka tidak mau pergi ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka.

Continue Reading
DH-Hancurkan Semua Musuh

HANCURKAN SEMUA MUSUH

HOP CHURCHDaily HOPe

Bilangan 31:1-54 (Ayat 16) Bukankah perempuan-perempuan ini, atas nasihat Bileam, menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal Peor, sehingga tulah turun ke antara umat Tuhan.

Continue Reading
DH-Hati-hati Bernazar

HATI-HATI BERNAZAR

HOP CHURCHDaily HOPe

Bilangan 30:1-16 (Ayat 16) Itulah ketetapan-ketetapan yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, yakni antara
seorang suami dengan isterinya, dan antara seorang ayah dengan anaknya perempuan pada waktu ia masih gadis di rumah ayahnya.

Continue Reading
DH-Korban Yang Menyenangkan Allah

KORBAN YANG MENYENANGKAN ALLAH

HOP CHURCHDaily HOPe

Bilangan 28:1-31 (Ayat 2) Perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka: Dengan setia dan pada waktu yang ditetapkan haruslah kamu mempersembahkan persembahan-persembahan kepada-Ku sebagai santapan-Ku, berupa korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi-Ku.

Continue Reading
DH-Pergantian Pemimpin

PERGANTIAN PEMIMPIN

HOP CHURCHDaily HOPe

Bilangan 27:1-23 (Ayat 22) Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan imam Eleazar dan di depan segenap umat itu.

Continue Reading
DH-Kesempatan Kedua

KESEMPATAN KEDUA

HOP CHURCHDaily HOPe

Bilangan 26:1-65 (Ayat 64) Di antara mereka tidak ada terdapat seorang pun yang dicatat Musa dan imam Harun, ketika keduanya mencatat orang Israel di padang gurun Sinai.

Continue Reading