DH-Percaya Sepenuhnya

PERCAYA SEPENUHNYA

HOP CHURCHDaily HOPe

Bilangan 17:1-13 (Ayat 5) Dan orang yang Kupilih, tongkat orang itulah akan bertunas; demikianlah Aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah Kudengar lagi.

Continue Reading
DH-Taat Kepada Pemimpin

TAAT KEPADA PEMIMPIN

HOP CHURCHDaily HOPe

Bilangan 16:1-50 (Ayat 22) Tetapi sujudlah mereka berdua dan berkata: “Ya Allah, Allah dari roh segala makhluk! Satu orang saja berdosa, masakan Engkau murka terhadap segenap perkumpulan ini?”

Continue Reading
DH-Bau Wangi-wangian

BAU WANGI-WANGIAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Bilangan 15:1-41 (Ayat 13) Setiap orang Israel asli haruslah berbuat demikian, apabila ia mempersembahkan korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan.

Continue Reading
DH-Iman Raksasa

IMAN RAKSASA

HOP CHURCHDaily HOPe

Bilangan 14:1-45 (Ayat 9) Hanya, janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita; janganlah takut kepada mereka.

Continue Reading
DH-Iman Belalang

IMAN BELALANG

HOP CHURCHDaily HOPe

Bilangan 13:1-33 (Ayat 33) Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami.

Continue Reading
DH-Iri Hati

IRI HATI

HOP CHURCHDaily HOPe

Bilangan 12:1-16 (Ayat 2) Kata mereka: “Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga Ia berfirman?” Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan.

Continue Reading
DH-Bersungut-sungut

BERSUNGUT-SUNGUT

HOP CHURCHDaily HOPe

Bilangan 11:1-35 (Ayat 1) Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka, dan ketika Tuhan mendengarnya bangkitlah murka-Nya, kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan.

Continue Reading
DH-Rayakan Paskah

RAYAKAN PASKAH

HOP CHURCHDaily HOPe

Bilangan 9:1-23 (Ayat 5) Maka mereka merayakan Paskah pada bulan yang pertama, pada hari yang keempat belas bulan itu, pada waktu senja, di padang gurun Sinai; tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah dilakukan orang Israel.

Continue Reading