DH-Tahu Kehendak Tuhan

TAHU KEHENDAK TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Kejadian 24:1-67 (Ayat 7b) … Dialah juga akan mengutus malaikat-Nya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang isteri dari sana untuk anakku.

Continue Reading
DH-Kunci Dihormati Orang

KUNCI DIHORMATI ORANG

HOP CHURCHDaily HOPe

Kejadian 23:1-20 (Ayat 6) “Dengarlah kepada kami, tuanku. Tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami; jadi kuburkanlah isterimu yang mati itu dalam kuburan kami yang terpilih, tidak akan ada seorang pun dari kami yang menolak menyediakan kuburannya bagimu untuk menguburkan isterimu yang mati itu.”

Continue Reading
DH-Semua Milik Allah

SEMUA MILIK ALLAH

HOP CHURCHDaily HOPe

Kejadian 22:1-24 (Ayat 12) Lalu Ia berfirman: “Jangan bunuh anak itu dan jangan kauapa-apakan dia, sebab telah Kuketahui sekarang, bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepada-Ku.

Continue Reading
DH-Posisi Kita Di Hadapan Tuhan

POSISI KITA DI HADAPAN TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Kejadian 18:1-33 (Ayat 24) Bagaimana sekiranya ada lima puluh orang benar dalam kota itu? Apakah Engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah Engkau mengampuninya karena kelima puluh orang benar yang ada di dalamnya itu.

Continue Reading
DH-Sunat Tanda Perjanjian

SUNAT TANDA PERJANJIAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Kejadian 17:1-27 (Ayat 10) Inilah perjanjian-Ku, yang harus kamu pegang, perjanjian antara Aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat.

Continue Reading
DH-Jangan Ragu Dengan Janji Tuhan

JANGAN RAGU DENGAN JANJI TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Kejadian 16:1-16 (Ayat. 2) Berkatalah Sarai kepada Abram: “Engkau tahu, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu; mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak.” Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai.

Continue Reading