PERGI DAN HASILKAN BUAH

DH-Pergi Dan Hasilkan Buah
Yohanes 15:1-27
(Ayat 16) Bukan kamu yang memilih Aku, tetapi Akulah yang memilih kamu. Dan Aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku, diberikan-Nya kepadamu.

Kalau kita bisa menjadi murid-murid Tuhan, itu karena Tuhan yang telah memilih kita. Sebagai murid ada tugas yang harus kita lakukan yaitu pergi dan menghasilkan buah. Pergi artinya berangkat atau keluar dari kediaman, rumah, tempat tinggal atau rasa nyaman kita.

Untuk pergi perlu tenaga yang harus dikeluarkan, ada usaha yang dilakukan, ada pengorbanan, mungkin waktu dan lain sebagainya. Pada saat kita pergi dan melakukan tugas kita maka kita akan menghasilkan buah.

Secara garis besar, ada 3 buah yang Tuhan minta dan yang akan kita hasilkan ketika kita pergi, yaitu:

  1. BUAH PERTOBATAN, yaitu perubahan sifat, karakter dan gaya hidup menjadi lebih baik dan semakin menyerupai Kristus.
  2. BUAH JIWA-JIWA, yaitu ada jiwa-jiwa yang diselamatkan yang kita bawa kepada Tuhan.
  3. BUAH ROH, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahlembutan dan penguasaan diri (Galatia 5:22-23).

Namun bila kita tidak pergi dan tidak menghasilkan buah maka kita akan dicampakkan. Seperti ranting yang tidak berbuah akan dicampakkan ke dalam dapur api dan dibakar. Dan ada janji yang Tuhan berikan pada saat kita pergi dan menghasilkan buah.

TUHAN BERJANJI, APA YANG KITA MINTA KEPADA BAPA DI DALAM NAMA YESUS AKAN DIBERIKAN KEPADA KITA.

Haleluya! Puji Tuhan, mari pergi dan hasilkan buah!

Tuhan memberkati.

DOA :
Tuhan saya mau pergi dan menghasilkan buah dalam hidup saya. Urapi dan berikan saya kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin.