TAHUN PEMBEBASAN

DH-Tahun Pembebasan
Ulangan 15:1-23
(Ayat 1) Pada akhir tujuh tahun engkau harus mengadakan penghapusan hutang.

Tuhan menetapkan suatu aturan kepada bangsa Israel sebagai umat-Nya untuk di setiap akhir tujuh tahun menghapus hutang saudara-saudaranya yang berhutang. Selama belum tujuh tahun hutang tersebut harus dibayar, tetapi bila tidak maka akan bebas pada akhir tujuh tahun.

Pembebasan tidak hanya terjadi pada hutang secara materi, tetapi juga berlaku terhadap mereka yang menjadi budak. Setiap budak di akhir tujuh tahun akan dibebaskan dan mereka kembali menjadi orang merdeka.

Tujuan Allah menetapkan tahun pembebasan adalah untuk mereka ingat akan keadaan mereka yang dulu sebagai budak dan juga untuk selalu ingat kepada Allah yang sudah membawa mereka keluar dan membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Allah menetapkan mereka akan menjadi bangsa yang diberkati yang akan memberi pinjaman serta menguasai banyak bangsa.

Hal ini juga untuk mengingatkan kita bahwa keadaan kita juga tidak berbeda dengan bangsa Israel. Kita dulu budak dosa tetapi kemudian kita dimerdekakan melalui kematian Yesus di kayu salib dan kita menjadi anak Allah dan menjadi ahli waris Kerajaan Sorga.


TUHAN RINDU SETIAP JIWA-JIWA DIBEBASKAN ATAU DISELAMATKAN


Tuhan membebaskan kita dengan tujuan untuk kita membawa kelepasan bagi jiwa-jiwa yang terikat. HIDUP KITA SUDAH DITETAPKAN UNTUK DIBERKATI SUPAYA MENJADI BERKAT BAGI ORANG LAIN. Supaya dengan perbuatan kita Tuhan dipermuliakan. Tuhan rindu setiap jiwa-jiwa dibebaskan atau diselamatkan. Pergilah jadikan semua bangsa murid Tuhan (Mat. 28:19-20), inilah amanat agung Tuhan Yesus untuk kita.

Tuhan memberkati.

DOA :
Terima kasih Tuhan, sekarang saya sudah bebas dari budak dosa. Saya akan bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan untuk mereka juga dibebaskan dari budak dosa dan diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin.