DH-Menghakimi Dengan Adil

MENGHAKIMI DENGAN ADIL

HOP CHURCHDaily HOPe

2 Tawarikh 19:1-11 (Ayat 4) Yosafat diam di Yerusalem. Ia mengadakan kunjungan pula ke daerah-daerah, dari Bersyeba sampai ke pegunungan Efraim, sambil menyuruh rakyat berbalik kepada Tuhan, Allah nenek moyang mereka.

Continue Reading
DH-Menghakimi Dengan Adil

MENGHAKIMI DENGAN ADIL

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

2 Tawarikh 19:1-11 (Ayat 4) Yosafat diam di Yerusalem. Ia mengadakan kunjungan pula ke daerah-daerah, dari Bersyeba sampai ke pegunungan Efraim, sambil menyuruh rakyat berbalik kepada Tuhan, Allah nenek moyang mereka.

Continue Reading