DH-Hati-hati Dalam Bergaul

HATI-HATI DALAM BERGAUL

HOP CHURCHDaily HOPe

1 Korintus 5:1-13 (Ayat 11) Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah, supaya kamu jangan bergaul dengan orang, yang sekalipun menyebut dirinya saudara, adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk atau penipu; dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama.

Continue Reading