DH-Hati-hati Dalam Bertindak

HATI-HATI DALAM BERTINDAK

HOP CHURCHDaily HOPe

1 Tawarikh 19:1-19 (Ayat 3) Berkatalah pemuka-pemuka bani Amon itu kepada Hanun: “Apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu, karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berdukacita? Bukankah dengan maksud untuk menyelidik, untuk mengintai dan menghancurkan negeri ini maka pegawai-pegawainya datang kepadamu?”

Continue Reading
DH-Hati-hati Dalam Bertindak

HATI-HATI DALAM BERTINDAK

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

1 Tawarikh 19:1-19 (Ayat 3) Berkatalah pemuka-pemuka bani Amon itu kepada Hanun: “Apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu, karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berdukacita? Bukankah dengan maksud untuk menyelidik, untuk mengintai dan menghancurkan negeri ini maka pegawai-pegawainya datang kepadamu?”

Continue Reading